Navigace

Obsah

Oprava silnice od Vraždy po křižovatku v Liščích horách

Typ: ostatní
Informace o rekonstrukci silnice II. tř. č. 151 a změně objízdné trasy I. etapy ...

Rekonstrukce silnice od rybníka Vražda po odbočku na Slavonice nás všechny v minulých týdnech velmi potrápila. A to zejména zvolenou objízdnou trasou.

Komunikace je ve vlastnictví Jihočeského kraje, právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, která je také investorem této opravy. V daném úseku je prováděno odfrézování vrchního krytu z asfaltobetonu, lokální sanace podkladních vrstev v místě hráze rybníka, hlubinná recyklace podkladních vrstev s přidáním cementu a nová vrstva asfaltobetonu.

Celá oprava byla na základě požadavku města Dačice rozdělena na dva úseky tak, aby lokalita Nivy byla stále přístupná. Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavby, kterým je firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

Informovanost města Dačice o opravách, které provádí Jihočeský kraj na našem území je velmi špatná. Velmi často se o nich dozvídáme na poslední chvíli. V případě nešťastné objízdné trasy tomu nebylo jinak.

Objízdnou trasu navrhuje odborně způsobilá firma, která vyhotoví DIO – dopravní inženýrské opatření, tento návrh odsouhlasí Policie ČR – dopravní inspektorát a následně povolí příslušný městský úřad. Nenavrhuje ji a ani nepovoluje město Dačice, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Hned první den dopoledne, kdy byla svedena doprava na objízdnou trasu, jsme začali jednat o změně. Tedy zamezit vjezd vozidel nad 3,5 t na Kramářskou silnici. Jako nejrychlejší řešení nám vyšlo změnit objízdnou trasu na tu, co byla navržena pro druhou etapu. Tato trasa je vedena přes Dačice, Řečici, Velkou Lhotu, Brandlín, Maršov, Heřmaneč, Lipnici a Markvarec.

Tato změna byla nejrychlejší hned z několika důvodů – byly již vyrobeny svislé dopravní značky na označení celé objízdné trasy, trasa byla schválena jak Policií ČR, tak i odborem dopravy. Toto řešení jsme projednali se zhotovitelem stavby, dodavatelem dopravního značení, Policií ČR i odborem dopravy. Všichni s tímto řešením souhlasili a hned druhý den došlo ke změně objízdné trasy.

Plně si uvědomuji, že svedení všech vozidel na Kramářskou silnici bylo velmi špatné řešení, a to i přes to, že to nebylo v režii města Dačice. Je nezbytné, aby Jihočeský kraj úzce spolupracoval s městem Dačice a společně jsme se snažili předejít podobným problémům. V nejbližší době tuto problematiku projednáme s novým vedením Jihočeského kraje a věřím, že najdeme společnou řeč v této oblasti a vzájemná komunikace se zlepší.

Jiří Baštář, místostarosta


Vytvořeno: 19. 10. 2020
Poslední aktualizace: 21. 10. 2020 14:58
Autor: