Navigace

Obsah

PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM ORP v roce 2021

Typ: ostatní
Žádost o finanční příspěvek státu na obnovu kulturních památek, které se nachází mimo památkově chráněné území, lze podat do 28.2.2021 na MěÚ Dačice ...

PROGRAM PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NA ROK 2021 

  • O dotaci může žádat - vlastník kulturní památky - fyzická i právnická osoba
  • Kde žádat - žádost musí podat vlastník kulturní památky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností. V Dačicích je to odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice.
  • Jak žádat - žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP musí být zpracovaná a podaná na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh 
  • Termín podání žádosti – 28. 2. 2021  
  • Na co je program určen - z programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).  

Obec s rozšířenou působností následně odešle souhrnně všechny obdržené žádosti Ministerstvu kultury  do 31. března 2021.

Více informací a potřebné formuláře jsou k dispozici na webu Ministerstva kultury

Žádosti přijímá a metodickou pomoc poskytne: MěÚ Dačice - odbor kultury a cestovního ruchu, Mgr. Pavel Urban, tel.: 384 401 244, kultura2@dacice.cz Palackého nám. 2, 3. patro - podkroví 


Vytvořeno: 22. 1. 2021
Poslední aktualizace: 22. 1. 2021 11:10
Autor: