Navigace

Obsah

Příspěvky z prostředků města na rok 2021

Typ: ostatní
Rada města vyhlásila na svém jednání dne 16. 12. 2020 možnost ucházet se o příspěvky z prostředků města na rok 2021...

Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 18. 1. 2021 do 1. 2. 2021 do 17:00 hodin. V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského úřadu Dačice. Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku města Dačice včetně Zásad poskytování podpor města Dačice a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2021 jsou k dispozici na internetových stránkách města Dačice nebo na finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz). Žadatelem o příspěvek může být pouze fyzická nebo právnická osoba působící v oblasti péče o mládež, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí za podmínky, že má sídlo na území města Dačice, nebo nesídlí ve městě Dačice, avšak její činnost se týká občanů města Dačice. Žadatelem o příspěvek nemůže být právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo územně samosprávný celek.

Více informací zde. Zásady poskytování podpor.

Výzva k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2021 (pdf, 84 kB)

Žádost o přidělení příspěvků 2021 (pdf, 88 kB)


Vytvořeno: 17. 12. 2020
Poslední aktualizace: 18. 12. 2020 12:25
Autor: