Navigace

Obsah

Úprava provozu v ulici Na Vyhlídce v Dačicích

Typ: ostatní
Ulice Na Vyhlídce je aktuálně zejména v pracovních dnech při pravém okraji směrem k nám. Republiky lemována řadou zaparkovaných vozidel (studentů učiliště, majitelů přilehlých nemovitostí, návštěvníků sportovních zařízení). Vozidla zde parkují v rozporu s platnými normami - není zachován dostatečný šířkový profil pro obousměrný provoz, nejsou zajištěny dostatečné rozhledové podmínky pro výjezd z přilehlých nemovitostí.

Z výše uvedených důvodů bylo hledáno nejvhodnější řešení, kterým by bylo zajištěno jak dodržování platných norem, tak zachování možnosti parkování v lokalitě. Jako jediné možné řešení byla vyhodnocena úprava provozu v ulici Na Vyhlídce v Dačicích z obousměrného provozu na provoz jednosměrný. Konkrétně se jedná o vytvoření jednosměrné ulice Na Vyhlídce ve směru od nám. Republiky k ulici Husova. Díky tomuto kroku bude v souladu s platnými normami možné parkovat vozidla při pravém okraji vozovky, a tato vozidla tak nebudou bránit průjezdu vozidel, ani výjezdu vozidel z přilehlých nemovitostí.

Věříme, že změna přinese značné zklidnění dopravy v lokalitě a vám, jako obyvatelům žijícím v lokalitě, i zlepšení kvality života.

Realizaci tohoto záměru předpokládáme v návaznosti na vhodné klimatické podmínky v 1. čtvrtletí roku 2018.


Vytvořeno: 13. 11. 2017
Poslední aktualizace: 13. 11. 2017 11:59
Autor: Mgr. Naděžda Mastná