Navigace

Obsah

Vlastníci památek můžou žádat o dotaci

Typ: ostatní
Ministerstvo kultury vyhlásilo dle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2018. Žadatelé můžou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností.

Tento finanční příspěvek je výhradně určen na stavební obnovu a restaurování kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které jsou umístěné mimo památkové rezervace a památkové zóny.

ORP Dačice přijímá žádosti prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu do 28. února 2018.  

Formuláře a tiskopisy žádosti jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury ČR: www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti.

Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2018: Doba trvání projektu 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Změny programu v roce 2018:

  • dotační program bude administrován výhradně v jednom kole, a to s uzávěrkou 28. února (odevzdání žádostí na úřad ORP),
  • mění se procentuální rozložení financování, a to následovně: minimální spolupodíl žadatele je 20 %, maximální příspěvek z programu je 80 %.

Metodickou pomoc poskytne odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice - Mgr. Pavel Urban, 384 401 244, kultura2@dacice.cz.


Vytvořeno: 26. 1. 2018
Poslední aktualizace: 26. 1. 2018 08:42
Autor: Mgr. Naděžda Mastná