Navigace

Obsah

Žádost o vrácení poplatku za komunální odpad za rok 2020

Typ: ostatní
Od pondělí 4. května je možné žádat o vrácení již uhrazeného poplatku za komunální odpad. Prominutí poplatku schválilo zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání v rámci naplňování jednotlivých bodů dokumentu První pomoc pro Dačice ...

Informace k vyplňování Žádosti o vrácení přeplatku za komunální odpad za rok 2020

Každý žadatel (poplatník – fyzická osoba starší 18-ti let) vyplní žádost sám za sebe.

Jen v případě zákonných zástupců, což je jeden z rodičů nezletilých dětí, může ve své žádosti požádat o vrácení přeplatku za své nezletilé děti, a to vypsáním jejich jména, příjmení a data narození do tabulky na formuláři.

  • Vyplněný formulář žádosti doručte poštou na adresu: Město Dačice, Krajířova 27, Dačice, 380 13 nebo osobně na podatelnu městského úřadu, Palackého nám. 2.
  • Formulář v elektronické podobě zašlete na adresu e-podatelna@dacice.cz (nutné podepsat uznávaným elektronickým podpisem) nebo do datové schránky.
  • Telefonické dotazy k tomuto formuláři lze činit na odboru obecní živnostenský úřad, tel. 384 401 255, popř. na pokladně městského úřadu, tel. 384 401 218

Přeplatek lze vyplatit několika způsoby:

  • Převodem na účet
  • V hotovosti na pokladně 
  • Použít na úhradu jiného nedoplatku

V případě, že přeplatek nebude vyzvednut do 31. 12. 2020 bude automaticky převeden na úhradu poplatku za komunální odpad na rok 2021.

Příklad:
Rodina Novákova, otec, matka, nezletilý syn a zletilá dcera. Otec chce zaslat přeplatek na účet, matka chce vyplatit přeplatek v hotovosti za sebe a obě své děti;
Postup ve vyplňování žádostí je následující:
Otec vyplní svou žádost, ve které vyplní číslo účtu, na které chce přeplatek zaslat. Žádost řádně podepíše a zašle např. poštou na adresu městského úřadu.
Matka ve své žádosti vyplní v hlavičce své iniciály a do připravené tabulky v žádosti vypíše jméno, příjmení a datum narození svého nezletilého syna. V možnostech níže vyplní, že chce přeplatek vyplatit na pokladně a dále vyplní, že si ho vyzvedne osobně.
Zletilá dcera také vyplní svou žádost, ve které zaškrtne možnost vyplacení přeplatku na pokladně městského úřadu a jelikož chce, aby jí hotovost vyzvedla matka, tak dále uvede možnost o vyplacení přeplatku zástupci a ke své žádosti tedy ještě přiloží vyplněnou a řádně podepsanou plnou moc.

 

formulář ke stažení - ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU za komunální odpad (místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky) - formát pdf, 1,03 MB 

formulář ke stažení - Plná moc, pdf, 61 kB


Vytvořeno: 30. 4. 2020
Poslední aktualizace: 5. 5. 2020 10:42
Autor: