Navigace

Obsah

Žádost o zařazení do Programu regenerace v roce 2021

Typ: ostatní
Upozorňujeme vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nachází na území Městské památkové zóny Dačice, že si mohou za účelem plánovaných oprav svých objektů v roce 2021 požádat o finanční příspěvek do Programu regenerace...

Co potřebujete k řádnému podání žádosti?  - žádost ke stažení

  • závazné stanovisko odboru kultury a cestovního ruchu k zamýšlené obnově (pokud ho ještě nemáte, je potřeba o něj požádat na odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Dačice co nejdříve, jeho vyřízení trvá 1 - 2 měsíce),
  • rozpočet, případně odborný odhad uznatelných nákladů na stavební nebo restaurátorské práce
  • fotodokumentaci částí stavby, které mají být financovány z Programu regenerace

Co můžete získat? Závazné podíly platné pro fyzické a právnické osoby:

  • příspěvek státu – max. 50 %
  • příspěvek města – min. 10 %
  • podíl vlastníka – min. 40 %
  • v případě restaurování může být příspěvek poskytnut až do výše 100 %

U plátců DPH není DPH uznatelným nákladem.

Formulář žádosti je možné si stáhnout na stránkách Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz.  Metodickou pomoc při zpracování žádosti o zařazení do Programu regenerace a poskytne Mgr. Pavel Urban, kontakt: 384 401 244 nebo kultura2@dacice.cz


Příloha

Vytvořeno: 22. 9. 2020
Poslední aktualizace: 22. 9. 2020 08:56
Autor: