Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice

logo

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/65.00032

Zapojení veřejnosti

Zapojení obcí a poskytovatelů

Všechny obce byly přizvány k aktivní spolupráci na plánování rozvoje sociálních služeb na Dačicku. Byl proveden průzkum jejich potřeb. Do projektu se zapojily organizace poskytující sociální a doprovodné služby. Spolupracují na vytvoření analýz. Zástupci poskytovatelů jsou aktivními členy řídící skupiny a pracovních skupin.
 


Veřejná setkání

První veřejné setkání k projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice se konalo 12. října 2011. Další veřejné projednání se bude konat v létě 2012 a bude na něm představen návrh komunitního plánu.
 


Kulaté stoly

Dne 29. února 2012 se konal první kulatý stůl starostů. Představitelé obcí Dačicka na něm projednali možnosti spolupráce při zajišťování sociálních služeb.
Na druhém setkání u kulatého stolu budou starostové připomínkovat návrhy opatření
a aktivit komunitního plánu.
 


Anketa pro veřejnost

Cílem ankety je podat obyvatelům Dačicka základní informace o sociálních službách
a z navrácených anketních lístků zjistit, do jaké míry lidé sociální služby znají
a využívají a co potřebují v této oblasti změnit. Anketní lístky byly doručeny do všech poštovních schránek v Dačicích a Slavonicích (prostřednictvím místních zpravodajů).
V ostatních obcích jsou k dispozici na obecních úřadech. Výsledky ankety budou jedním z podkladů pro zpracování plánu rozvoje sociálních služeb, který bude reagovat na potřeby občanů.