Navigace

Obsah

Bílkov

Něco málo o kronice: pamětní kniha obce Bílkova byla založena v roce 1922. "Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 11. října 1922, byl jsem já, Antonín Štěpán, řídící učitel v Bílkově, ustanoven prvním kronikářem zdejší obce". To jsou první slova zapsaná do prvního dílu kroniky, který obsahuje zápisy do roku 1945.

Ve druhém díle jsou zápisy z let 1947-1998, třetí díl obsahuje záznamy za období 1999-2008. Od roku 2009 nejsou roční zápisy prováděny do knihy, ale jsou pořizovány elektronicky, což je v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí.

V současné době je kronikářkou obce paní Bronislava Kučerová.