Obsah

Borek 

Něco málo o kronice: Pamětní kniha obce Borku byla založena v roce 1914 a zápisy do ní prováděl borecký kovář pan Toman. V jeho poslání pak pokračovali syn František a vnučka Táňa Habrová.

Po předání kroniky dalšímu kronikáři ale kronika nebyla po celých 20 let vedena. Až když se stal 2. března 2000 kronikářem Borku pan Jiří Koudelka, hlavní události za období let 1980 - 2000 ve stručnosti na třinácti stánkách knihy doplnil a pokračoval ve vedení kroniky až do roku 2017, kdy jeho štafetu převzala paní Soňa Hlaváčková.