Navigace

Obsah

Dačice

Zajímavosti o dačické kronice: 

"Zákonem ze dne 30. ledna 1920 č. 80 Sb. z. a nař. ustanoveno, že každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu, do které by důležité, v obci se stalé neb obce se týkající události, zapisovaly. 

Poněvadť tako kniha již v roce 1888 za tím účelem pořízena byla a v ní počátky záznamů učiněny, tedy vzhledem k tomu i k uvedenému nařízení přikročuje se v ní ku pravidelnému zaznamenávání událostí dle časové posloupnosti jak následuje." 

Tento zápis učinil na str. 28 prvního dílu pamětní knihy Jan Žahourek, městský sekretář, který byl usnesením obecního zastupitelstva města Dačice ze dne 10. března 1922 ustanoven prvním kronikářem (letopiscem) města. 

Dalšími kronikáři po Janu Žahourkovi se stali Bohumil Šuhaj, František Boček, Jindřich Chalupa, František Klenka, Zdeněk Jindra, Vítězslav Jindra a od 25.6.2008 byla jmenována kronikářkou města paní Miloslava Slavíková, která zaznamenává události již do osmé pamětní knihy.