Navigace

Obsah

Hradišťko

Něco málo o kronice: Kronika obce Hradišťko byla založena v roce 1923 a až do roku 2018 pocházeli všichni kronikáři, kteří se o zápisy do kroniky starali, z rodiny Markových, kde se tato funkce, v případě Markových poslání, předávalo z generace na generaci.  

Pamětní kniha Hradišťka byla 25. 11. 1940 odevzdána na okresní úřad v Telči. Vrácena byla v neporušeném stavu na podzim 1945 a zápis za období válečných let byl doplněn zpětně.