Navigace

Obsah

Literárně kulturní spolek Krasohled

V roce 1999 vzniklo v Dačicích občanské sdružení Krasohled. Jeho předsedou se stal dr. Michal Stehlík. Činnost sdružení se zaměřila na poetická pásma a vydávání regionálního kulturního měsíčníku KRASOHLED. Do konce roku 2000 vydalo sdružení jednadvacet čísel měsíčníku a do roku 2003 uspořádalo přes třicet poetických pásem. Zároveň vydalo sdružení dva almanachy literární tvorby, almanach 1999 a dvojjazyčný almanach SPOLEČNĚ – MITANAUND 2001 s rakouským časopisem D.U.M.

V letech 1999 – 2001 spolupracoval Krasohled na několika projektech v celém regionu. Šlo o projekty Návrat paměti krajiny – Staré Město pod Landštejnem a Zapomenutý všední den. Krasohled byl v roce 2000 hlavním organizátorem projektu spolupráce muzea a školy „Dačický uličník“, jehož výstupem byla stejnojmenná publikace. Výše zmíněné projekty byly podpořeny z grantových prostředků programů CBC Phare či Open Society Fund Praha.

Vzhledem k tomu, že sdružení tvořili od počátku studenti, bylo jen otázkou času, kdy dojde ke změně. Rok 2001 byl rokem soustředění aktivit sdružení dvěma směry. Krasohled inicioval první ročník Dačických barokních dní, které se již staly každoroční kulturní tradicí města a v září 2001 zahájil pod sdružením činnost Filmový klub Dačice. Ten ovšem v roce 2009 ukončil svoji činnost, neboť jeho hlavní organizátoři působí mimo Dačice. Lidé kolem Krasohledu nadále páchají nejrůznější projevy vlastní tvorby, ať již prózu, poezii či výtvarné umění.

V roce 2003 realizoval Krasohled projekt umístění pamětní desky obětem holocaustu
v Dačicích, to vše ve spolupráci s městem Dačice a Nadačním fondem obětí holocaustu. V roce 2007 vydalo sdružení za podpory Jihočeského kraje publikaci věnující se dějinám Českého Rudolce a v roce 2009 na publikační aktivity navázalo vydáním přehledu slavonických dějin ve 20. století.