Navigace

Obsah

Městský dechový orchestr Dačice

Kontakty:

Miroslav Reisner - +420 777 848 768, ryzner.1@tiscali.cz 

ZUŠ Dačice - +420 384 420 276, reditel@zusdacice.cz 

Webové stránky - www.mdodacice.cz

MDO

Trochu historie:

Počátky tohoto orchestru sahají do roku 1964, kdy jej při Lidové škole umění založil její tehdejší ředitel Bohumír Růžička. V roce 1971 orchestr svoji činnost na několik let ukončil. Obnoven byl v roce 1976 a v jeho čele tehdy stáli Zdeněk Míchal a Milan Kubek. V letech 1987 - 1996 řídil orchestr Ivan Fišer. Po něm převzal vedení opět Milan Kubek, který orchestr řídil do roku 2018. V současné době hraje MDO pod taktovkou Ondřeje Vaňka a Stanislava Kamínka, samosprávu a organizační vedení má na starost zvolený předseda Miroslav Reisner. 

Orchestr má ve svém repertoáru skladby koncertní, taneční hudbu, ale i tradiční lidovku. Do svého programu často zařazuje skladby domácích dačických autorů, Vladimíra Fuky a Rudolfa Urbance.

V orchestru účinkuje čtyřicet mladých hudebníků. Jádro tvoří současní žáci ZUŠ Dačice, s nimiž si rádi zahrají i žáci bývalí. MDO Dačice se kromě koncertní činnosti zúčastňuje i řady soutěží a přehlídek. Mezi jeho největší úspěchy patří 8. místo na německém poháru v Alsfeldu v r. 1991 a 3. místo v národním kole soutěže ZUŠ v Kolíně v r. 1998. V roce 2012 obsadil orchestr 5. místo v celkovém pořadí mezinárodního festivalu dechových orchestrů ve španělském Malgrat de Mar. V roce 2014 získal MDO Dačice v ústředním kole soutěže ZUŠ Zlaté pásmo v kategorii II.c a v roce 2017 si z Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Ostravě přivezl Stříbrné pásmo ve střední třídě.

Hudební produkce orchestru se neomezuje pouze na území České republiky, MDO v minulých letech vystupoval také i v zahraničí, například v Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii a v bývalé Jugoslávii.

Vedle příležitostných vystoupení se orchestr účastnil řady i významných festivalů. Za všechny jmenujme festivaly dechových hudeb ve Vimperku, Štětí a ve Zlíně.

Orchestr byl také spolu s Městem Dačice pořadatelem známého dačického hudebního festivalu s názvem Slavnosti orchestrů - Fest Band.

V rámci přeshraniční spolupráce MDO často vystupoval s rakouskými  Musik Kapelle Langau,  Musik Verein Aigen, Blasmusik Thaya a s orchestry ze zahraničních partnerských měst, jmenovitě ze švýcarského Urtenen-Schönbühl a rakouského Gross-Siegharts. Velký počet svých vystoupení doma i v zahraniční úspěšně absolvoval také s dačickými mažoretkami z Domu dětí a mládeže Dačice.

V současné době MDO velmi úzce spolupracuje s Městem Dačice i s dalšími organizacemi, spolky a institucemi v Dačicích a v přilehlém regionu. Koncertuje a vystupuje zejména u příležitosti řady oslav, výročí a svátků.