Navigace

Obsah

Myslivecké sdružení "HÁJ" Dolní Němčice

předseda: Ing. František Burian, tř. 9. května 73, 380 01 Dačice V
tel.: 602 493 770 

hospodář: Ing. Jan Beneš, Jižní 267/V, 380 01 Dačice
tel.: 721 683 999 

Výřad

Myslivecké sdružení Háj Dolní Němčice hospodaří na honitbě zvané Vlastník - Dačice, která má výměru 2 406 ha. Z toho je 523 ha lesů, 53 ha vodní plochy a zbytek 1 830 ha polí a luk. Honitba má členitý charakter s mnoha lesy a lesíky, z nichž největší je Háj
s výměrou cca 300 ha. Dále množství menších rybníků, potoků a řeka Dyje tvoří hranici. Honitba se rozkládá na katastrech obcí Dačice, Dolní Němčice, Toužín, Hostovice, Kostelní Vydří, Prostřední Vydří a je protkána hustou sítí silnic I. a II. třídy. Vyskytuje se zde zvěř drobná: zajíc, bažant, koroptev a ze spárkaté: srnčí, dančí
a černá.

Dále se sdružení zabývá voliérovým chovem bažantů a polodivokým chovem kachen. Součástí honitby je též uznaná bažantnice o výměře cca 300 ha. V celé honitbě je cca 35 krmelců pro zvěř a ročně se zkrmuje mimo běžných krmiv i 40 metráků spec. granulí pro sprárkatou zvěř.
voliéra

Spolek má 35 členů a vedle myslivecké činnosti a ochrany přírody, se zabývá též společenskou stránkou, jako je každoroční pořádání mysliveckého plesu v Dačicích. Dále je to tradiční letní střelecká soutěž členů a rodinných příslušníků. Z propagační činnosti je to veřejná vývěsní skříňka v Dačicích, vedení kroniky MS a též besedy se školní mládeží.

MS vlastní areál bývalé hájovny (kdysi fořtovna hraběte rodu Dalbergů), kde jsou odchovny bažantů, voliéry, hospodářské prostory a též společenská místnost s příslušenstvím. Údržba a rekonstrukce těchto zařízení znamenají stovky dobrovolných pracovních hodin všech členů sdružení. Odměnou za práci jsou vedle podílu zvěřiny dobré myslivecké příležitosti a vyžití.
Hájovna