Navigace

Obsah

Spolek přátel muzea v Dačicích

Kontakt: Městské muzeum a galerie, Havlíčkovo nám. 85, 380 01 Dačice
telefon: 384 422 493 
fax: 384 423 626
e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz  

V roce 2000 bylo v Dačicích založeno nové občanské sdružení pod názvem "Spolek přátel muzea v Dačicích". Ustavující valná hromada spolku proběhla v Městském muzeu a galerii v Dačicích ve čtvrtek 14. září 2000.

Spolek je dobrovolnou občanskou iniciativou, která sdružuje zájemce o minulost, ale
i současnost Dačic a okolí. Hlásí se k tradici muzejního spolku v Dačicích, který byl založen již v roce 1898 a byl činný do roku 1949.

Základní poslání a zaměření činnosti spolku je vymezeno stanovami, z nichž vybíráme:

  • podílet se na akcích Městského muzea a galerie v Dačicích, pořádat ve spolupráci
  • s muzeem přednášky, výstavy a další kulturní akce pro členy spolku a širokou veřejnost města a regionu
  • vydávat jednou ročně muzejní sborník, jehož obsahem budou studie z historie města Dačic a okolí, z oblasti ochrany památek apod.
  • vydávat další vlastivědný a propagační materiál
  • podílet se na vyhledávání a shromažďování památek týkajících se historického
  • a kulturního vývoje města a okolí, podílet se dokumentaci současného dění ve městě
  • a okolí, získávat prostředky na doplňování sbírkových fondů muzea a na restaurování muzejních sbírek
  • podílet se na zachování a obnově kulturních památek a uměleckých děl, jako i přírody ve městě a okolí
  • spolupracovat s jinými sdruženími, institucemi a školami ve městě a okolí 

Informace o akcích muzejního spolku najdete také na webových stránkách městského muzea a galerie.