Obsah

Narovinu

Kontakt: Životského 10, 618 00 Brno
tel.: 606 451 753 
e-mail: narovinu@centrum.cz
web: www.narovinu.wz.cz  

Svět kolem nás je pestrou paletou barev, vůní, událostí, pocitů, cest, rozhodnutí
a nevyčerpatelného množství dalších příjemných i smutných ingrediencí. Každá jeho součást je kouskem obrovského rozmanitého chaosu. Chaosu, ve kterém však až na výjimky platí pevně stanovený řád. V uplynulých stoletích se řada významných badatelů pokoušela zmapovat nevyzpytatelný terén nepřeberných jevů, přírodních úkazů, událostí a životních zkušeností. Vidíme před sebou obzor a běžíme k němu s utkvělou nadějí, že až ho dosáhneme, budeme vědět víc. Na obzoru však po vynaložení všech sil s překvapením zjišťujeme, že mapovaná krajina je rozsáhlejší, než jsme si vůbec dovedli představit. Nejdeme slepou ulicí? Ulicí, která nás zavede někam, odkud se už nebudeme moci vrátit? A kam vlastně vůbec jdeme?

Úsilí nesčíslného množství badatelů nám odkrývá tajuplné hlubiny poznání skrytého odnepaměti v tom, čemu říkáme vesmír. Co je však za obzorem našeho vesmíru?
To ví Bůh. Avšak zdaleka ne jen proslulí badatelé a vzdělaní učenci hledají odpovědi na palčivé otázky lidských bytostí. Každý z nás mapuje terén svého vlastního světa. Vždyť nitro člověka a hlubiny jeho srdce přesahují rozmanitost vesmíru. Kdo je prozkoumá?
A kdo jim porozumí?

Tak jako je v srdci badatele nezkrotná touha dojít na obzor, tak i nitro mladého člověka víří naléhavými otázkami, které si žádají odpověď. Některých se bojíš, jiné záměrně přehlížíš. Akce týmu Narovinu mají nám mladým pomoci v mapování terénu tvého vlastního světa.

Tým Narovinu je od října roku 2002 občanským sdružením. Jeho vznik iniciovali mladí lidé z Dačic a to je také důvodem, proč tým v Dačicích působí. Narovinu zajišťuje akce pro mládež jako jsou klubové večery, diskusní čajovny, víkendovky a další.