Obsah

Městská památková rezervace Slavonice

Pro svou ojedinělost byla centrální část města dne 31. 8. 1961 prohlášena městskou památkovou rezervací.


Ortofotomapa - hranice městské památkové rezervace Slavonice

Hranice MPR Slavonice


Ortofotomapa - hranice ochranného pásma MPR Slavonice

Hranice ochranného pásma MPR Slavonice


Regulační plán MPR Slavonice

23. srpna 2005 schválilo Zastupitelstvo města Slavonice usnesením č. 19/1/2005 regulační plán MPR Slavonice, který zpracovalo Urbanistické středisko Brno s.r.o. Tento dokument řeší urbanistickou koncepci MPR, regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, architektonického řešení a další podmínky pro umístění staveb, podmínky pro funkční využití území, předkládá návrhy řešení dopravy, občanského a technického vybavení a další záležitosti.

Regulační plán MPR Slavonice - textová část

Regulační plán MPR Slavonice - mapová část