Obsah

Městská památková zóna Dačice

Městská památková zóna Dačice byla prohlášena Vyhláškou Plenárního zasedání Jč. KNV v Českých Budějovicích ze dne 19. 11. 1990 s účinností dnem vyhlášení.


Ortofotomapa - hranice městské památkové zóny Dačice

Hranice MPZ Dačice