Obsah

Vesnická památková zóna Plačovice

Vesnická památková zóna Plačovice byla prohlášena na základě Vyhlášky Plenárního zasedání Jč. KNV v Českých Budějovicích ze dne 19.11.1990.


Ortofotomapa - vesnická památková zóna Plačovice

Hranice VPZ Plačovice