Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Pobyt cizinců

Novela zákona o pobytu cizinců

Od roku 2011 je Ministerstvo vnitra nově odpovědné za agendu dlouhodobých pobytů
a dlouhodobých víz. Tuto kompetenci převzalo od cizinecké policie.

V praxi to znamená, že se mění pracoviště vyřizující záležitosti spojené s pobytem na území ČR. Zároveň se mění také spádové oblasti určující, pod jaké pracoviště cizinci spadají.

V působnosti okresu Jindřichův Hradec jsou to tato pracoviště:

 • Oddělení pobytu cizinců Jindřichův Hradec: Janderova 147/II,
  tel. č.: 974 233 851, 853 - 7 (včetně telefonického objednávání)
  Úřední hodiny: Po, St: 8:00 - 17:00
  Út, Čt: 8:00 - 12:00
  Pá: 8:00 - 11:00 (na vyzvání)
 • Oddělení pobytových agend Jindřichův Hradec: Janderova 147/II,
  tel. č.: 974 221 111 (ústředna)
  Úřední hodiny: Po, St: 8:00 - 17:00

Právním předpisem, který stanoví podmínky pro vstup a pobyt na území České republiky, je i nadále zákon o pobytu cizinců na území ČR v platném znění (zákon
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Jeho poslední novela zavádí řadu změn. Například chce-li cizinec změnit účel svého pobytu na účel podnikání, musí v ČR již alespoň 2 roky pobývat. Tato podmínka se vztahuje jak na osoby, které zamýšlí podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné, tak na osoby, které budou podnikat formou členství v obchodní společ-nosti nebo družstvu.

Nově ke své žádosti o vydání nebo prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem podnikání musí cizinec předložit:

 • doklad prokazující, že jeho měsíční příjem není nižší než součet životního minima a nákladů na bydlení;
 • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence
  (např. živnostenského/obchodního rejstříku);
 • pokud se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou: potvrzení příslušných úřadů o tom, že nemá nedoplatky na daních a na sociálním pojištění;
 • pokud podniká formou členství v obchodní společnosti nebo družstvu: potvrzení,
  že tato společnost/družstvo nemá nedoplatky na daních a na soc. pojištění;
 • na požádání platební výměr daně z příjmu.

Toto je jen jedna z mnoha dalších změn, přesné znění zákona lze nalézt na adrese www.mvcr.cz.

Novela zákona o pobytu cizinců se výrazně promítá i do živnostenského zákona.
Ministerstvo vnitra ČR za tímto účelem vydalo několikajazyčnou informační brožuru, která je k dispozici na MěÚ Dačice, Odboru obecní živnostenský úřad.

Více informací:

Informační linka: 974 832 421 a 974 832 417 (Po - Pá: 8:00 - 15:00)
Informační e - mail: pobyty@mvcr.cz
Web: www.mvcr.cz/cizinci
Protikorupční linka: 974 847 704

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru