Obsah

Informace pro podnikatele - změna v platbách minimálních záloh zdravotního a sociálního pojištění od 01.01.2014

Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, že v roce 2014 dochází ke změnám v platbách minimálních záloh zdravotního a sociálního pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění činí od 01.01.2014 1.752,- Kč. Zálohu v této výši musí OSVČ poprvé uhradit za leden 2014 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2014). Zálohu v této výši platí OSVČ, které zahajují v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2012 platily v roce 2013 zálohy nižší než 1.752,- Kč.
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí od 01.01.2014 1.894,- Kč. Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je považován až den, kdy platba došla na správný účet.
S účinností od 1. 1. 2014 zůstává ve výši 115,- Kč minimální platba pojistného na nemocenské pojištění. Platby na nemocenské pojištění platí podnikatel za celé kalendářní měsíce kromě těch, kdy měl celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ. Nemocenské pojištění je splatné od 1. do 20. dne následující měsíce.