Navigace

Obsah

Nabídka služeb Střediska výchovné péče pro děti,
rodiče a pedagogy

Středisko výchovné péče při výchovném ústavu pro děti a mládež
Dukelská 1704/23A, 370 01 České Budějovice
tel.: 386 355 888
mob.: 728 313 007
e-mail: svpcbu@quick.cz

Internát:
Puklicova 73, 370 01 Č. Budějovice, tel./fax 387 410 038 
(dočasně, později na adrese Dukelská 1704/23A)

Nabízíme služby pro:

  • děti a mládež (6 - 26 let)
  • rodiče
  • pedagogy

Se zaměřením na:

  • krizové situace dítěte
  • poruchy chování
  • rodičovskou poradnu
  • experimentování s drogou

Našimi klienty jsou:

  1. Děti s výchovnými a výukovými problémy jako jsou - špatný prospěch, záškoláctví, krádeže, útěky z domova, agresivní hrubé chování
  2. Děti, které si nerozumí s vrstevníky (uzavřené, samotářské, konfliktní)
  3. Oběti šikany a jejich agresoři

Formou bezplatné konsultační a poradenské činnosti, poskytováním
a zajišťováním:

informací, psychoterapeutického vedení – zajišťované psychologem, anonymity, víken-dových aktivit, letních táborů, přednášek a ukázkových skupin.

Dále nabízíme: Diagnosticko - terapeutický servis formou pobytu v internátním zaříze-ní (doporučená doba 2 měsíce ) pro chlapce i děvčata. Nově formou denního stacionáře (pobyt od 8:00 – 18:00 h)

Naše služby směřují k včasnému a tím úspěšnému řešení potíží.
V životě dítěte a k prevenci vážných problémů.

pondělí - čtvrtek 8:00 – 18:00 h
pátek 8:00 – 14:00 h

"Nejstrašnější chudoba je samota a pocit, že nás nikdo nechce." Matka Tereza