Obsah

Pravidla pro výběr nájemců

Rada města Dačice na své 15. schůzi konané dne 23.5.2007 schválila usnesením číslo 286/15/R/2007 „Pravidla pro výběr nájemců bytů v bytovém domě čp. 305/I, ul. Bratrská, Dačice“ a rozhodla seznámit veřejnost s těmito pravidly. Město Dačice je investorem i budoucím vlastníkem osmi malometrážních bytů v bytovém domě posta-veném na parcele p.č. 1235 v obci a katastrálním území Dačice. V novém bytovém domě je 8 malometrážních bytů jejichž přehled je uveden v následující tabulce.

 

dopracovat