Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

shromažďování

Shromáždění občanů slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním jsou též průvody, pokud slouží účelu uvedenému v předchozí větě.

Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti. Shromažďovací právo upravuje zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

Shromáždění může svolat občan České republiky starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (svolavatel).

Oznamovací povinnosti nepodléhají:

 • shromáždění pořádaná právnickými osobami přístupná jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům,
 • shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo jiné modlitebně, pouti, procesí a jiné průvody a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání,
 • shromáždění konaná v obydlí
 • shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

Oznámení shromáždění - náležitosti a lhůty

Svolavatel je povinen oznámit konání shromáždění písemně Městskému úřadu Dačice tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů přede dnem konání shromáždění.

K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

V oznámení o konání shromáždění svolavatel shromáždění uvede alespoň následující:

 1. účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení;
 2. předpokládaný počet účastníků shromáždění;
 3. opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;
 4. má-li jít o průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;
 5. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, dále adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného pobytu, jde-li o cizince (dále jen "adresa místa pobytu"), a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu svolavatele, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj; u právnické osoby její název a sídlo a jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro doručování, neshoduje-li se s adresou místa pobytu, a rovněž adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo ji v této věci zastupuje;
 6. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa pobytu a adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele, je-li zastoupen nebo jde-li o skupinu osob.

Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Formulář není předepsán. Svolavatel může využít Vzor oznámení o konání shromáždění - formát doc  nebo formát pdf.

Oznámení přijímá: odbor vnitřních věcí: Mgr. Romana Maříková, tel. 384 401 229, budova Palackého nám. 1/I, kanc. č. 230

Další informace:

Více informací zjistíte na Portálu veřejné správy kliknutím na tento odkaz:

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru