Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Výjimka z 1/2010

Výjimka z obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 (zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích)

Na základě čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 může rada města udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve městě. O výjimku může požádat pořadatel kulturní či společenské akce na prostranstvích vymezených v příloze č. 1 vyhlášky. Žádost o výjimku je třeba podat písemně. Žádost je možné zaslat rovněž do datové schránky města Dačice nebo na adresu elektronické podatelny. V takovém případě musí být žádost opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Formulář není předepsán.

Žádost by měla obsahovat min. tyto údaje:

  • údaje o žadateli (u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
  • u fyzické osoby podnikající: též místo podnikání a IČ, u právnické osoby: obchodní firmu, sídlo a IČ, dále telefon, případ. e-mail)
  • údaje o pořádané akci (min. název, místo, datum a čas konání)
  • místní a časový rozsah požadované výjimky (je třeba uvést plochy dle vyhlášky
    a dobu, na kterou má být výjimka udělena)

Žádosti přijímá: odbor vnitřních věcí, Mgr. Romana Maříková, tel. 384 401 229

Žádost je třeba podat s dostatečným předstihem před konáním akce, neboť musí být projednána v radě města. Vhodné je podat žádost alespoň 20 dní předem.

O udělení výjimky rozhoduje rada města Dačice. Na udělení výjimky není právní nárok.
Udělení výjimky není souhlasem s konáním akce a nezbavuje pořadatele kulturní či společenské akce povinností, které mu vyplývají z obecně závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky) a jiných právních předpisů města (obecně závazné vyhlášky a nařízení).

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru