Obsah

Zprávy

Vyhlášeno 6. kolo III. etapy

Bylo vyhlášeno 6. kolo III. etapy prodejů pozemků. V tomto kole je nabízeno 10 pozemků v lokalitě Za Školou pro individuální bytovou výstavbu. K dispozici jsou pozemky za základní kupní cenu ve výši 890 Kč/m2. Žádosti o koupi pozemku je možné podávat na předepsaném formuláři do 6. 9. 2017 do 14:00 h. V případě dotazů kontaktujte Městský úřad v Dačicích, Odbor správy majetku, Bc. Moniku Novákovou na tel. 384 401 227. celý text

ostatní | 8. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vyhlášeno 5. kolo III. etapy

Bylo vyhlášeno 5. kolo III. etapy prodejů pozemků. V tomto kole je nabízeno 11 pozemků v lokalitě Za Školou pro individuální bytovou výstavbu. K dispozici jsou pozemky za základní kupní cenu ve výši 890 Kč/m2. Žádosti o koupi pozemku je možné podávat na předepsaném formuláři do 15. 3. 2017 do 14:00 h. V případě dotazů kontaktujte Městský úřad v Dačicích, Odbor správy majetku, Bc. Moniku Novákovou na tel. 384 401 227. celý text

ostatní | 9. 2. 2017 | Autor: Markéta Přikrylová

Vyhlášeno 4. kolo III. etapy

Bylo vyhlášeno 4. kola III. etapy prodejů pozemků. V tomto kole je nabízeno 13 pozemků v lokalitě Za Školou pro individuální bytovou výstavbu. K dispozici jsou zatím pozemky ve všech patrech lokality s krásným výhledem, a to za základní kupní cenu ve výši 890 Kč/m2. Žádosti o koupi pozemku je možné podávat na předepsaném formuláři do 1. 8. 2016 do 14:00 h. V případě dotazů kontaktujte Městský úřad v Dačicích, Odbor správy majetku, Bc. Moniku Novákovou na tel. 384 401 227. celý text

ostatní | 25. 10. 2016 | Autor: Markéta Přikrylová

Vyhlášeno 3. Kolo III. etapy

Dne 25. 5. 2016 rozhodla rada města o vyhlášení 3. kola III. etapy prodejů pozemků. V tomto kole je nabízeno 15 pozemků v lokalitě Za Školou pro individuální bytovou výstavbu. K dispozici jsou zatím pozemky ve všech patrech lokality s krásným výhledem, a to za základní kupní cenu ve výši 890 Kč/m2. Žádosti o koupi pozemku je možné podávat na předepsaném formuláři do 1. 8. 2016 do 14:00 h. V případě dotazů kontaktujte Městský úřad v Dačicích, Odbor správy majetku, Bc. Moniku Novákovou na tel. 384 401 227. celý text

ostatní | 1. 6. 2016 | Autor: Markéta Přikrylová

Připravuje se vyhlášení III. etapy - 3. kolo

Zastupitelstvo města na svém jednání konaném dne 20.4.2016 rozhodlo o prodeji pozemku, na který byla podána žádost v rámci 2. kola III. etapy prodejů pozemků v lokalitě Za Školou v Dačicích.
Aktuálně je v dané lokalitě z celkového počtu 34 pozemků k prodeji volných 16 pozemků. Tyto budou nabízeny dále v jednotlivých kolech III. etapy prodejů pozemků. Vyhlášení 3. kola III. etapy předpokládáme počátkem června tohoto roku. celý text

ostatní | 21. 4. 2016 | Autor: Markéta Přikrylová

V rámci 1. kola III. etapy byly prodány 2 pozemky pro individuální bytovou výstavbu.

Dne 16.3.2016 rozhodla rada města o vyhlášení 2. kola III. etapy výběrového řízení na prodej pozemků v lokalitě Za Školou v Dačicích. V rámci této etapy je nabízeno 16 pozemků za základní kupní cenu ve výši 890,- Kč/m2. Žádosti o koupi pozemku je možné předkládat do 4.4.2016 do 16:00. celý text

ostatní | 17. 3. 2016 | Autor: Markéta Přikrylová

III. etapa prodejů zahájena

Aktuálně byla vyhlášena veřejná nabídka na prodej pozemků v lokalitě Za Školou v Dačicích - III. etapa. V souladu se chválenými pravidly pro prodej pozemků v této lokalitě budou v rámci III. etapy průběžně vyhlašována jednotlivá kola veřejných nabídek na pozemky. V rámci 1. kola III. etapy je možné koupit pozemek za základní kupní cenu 890,- Kč/m2. K pozemkům zakoupeným v rámci jednotlivých kol III. etapy se již neváže nárok na finanční příspěvek. V případě zájmu více uchazečů o jeden pozemek bude o kupujícím rozhodováno formou aukce.
Žádosti o koupi pozemku je možné předkládat na předepsaném formuláři do 8.1.2016 do 14:00. celý text

ostatní | 19. 11. 2015 | Autor: Markéta Přikrylová

II. etapa prodejů pozemků ukončena

Ke dni 30.9.2015 byl ukončen příjem žádostí o koupi stavebních pozemků v lokalitě Za Školou pro výstavbu individuálních rodinných domů. V rámci II. etapy, ve které jako v poslední vznikl kupujícím nárok na finanční příspěvek v případě splnění stanovených podmínek, byly administrovány čtyři žádosti o koupi pozemků. O prodeji pozemků rozhodlo zastupitelstvo města na svém 7. zasedání konaném dne 11.11.2015. celý text

ostatní | 12. 11. 2015 | Autor: Markéta Přikrylová

II. etapa zahájena

Rada města Dačice vyhlásila II. etapu prodejů pozemků v lokalitě Za Školou v Dačicích. Žádosti o koupi pozemku pro výstavbu rodinných domů v této lokalitě je možné podávat do 30.9.2015 na předepsaném formuláři. Základní cena pozemku zůstává stejná jako v I. etapě, a to 890 Kč/m2. Finanční příspěvek, při splnění stanovených podmínek, činí v II. etapě 50 Kč/m2. celý text

ostatní | 8. 6. 2015 | Autor: Markéta Přikrylová

Dačice již znají úder aukčního kladívka

V sobotu 23. května zrealizovalo město Dačice pilotní projekt v novém způsobu prodeje majetku. Tentokrát se jednalo o prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou, pro něž se hledali noví vlastníci formou aukce. Aukční kladívko zaznělo celkem ve dvanácti neveřejných aukcích. Z celkového počtu 34 pozemků v dané lokalitě se v rámci první etapy prodeje administruje prodej osmnácti z nich. Gratulujeme úspěšným dražitelům.
Jedním z bodů programu první červnové schůze rady města (3.6.2015) pak bude vyhlášení veřejné nabídky na prodej pozemků v II. etapě, ve které bude nabídnuto k prodeji zbývajících 16 pozemků. Žádosti o koupi pozemků v této etapě bude v souladu se schválenými Zásadami prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Školou možné podávat do 30.9.2015. celý text

ostatní | 29. 5. 2015 | Autor: Markéta Přikrylová

Urbanistická studie

Urbanistická studie celý text

ostatní | 24. 4. 2015 | Autor: Markéta Přikrylová

Schválení změny Zásad prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Školou

18.2.2015 Zastupitelstvo města schválilo změnu Zásad prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Školou, kterými se měnily zejména termíny etap II. a III. celý text

ostatní | 20. 2. 2015 | Autor: Markéta Přikrylová

Rada města schválila vyhlášení veřejné nabídky

Dne 14.1.2015 schválila rada města vyhlášení veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků v lokalitě Za Školou v Dačicích. celý text

ostatní | 15. 1. 2015 | Autor: Markéta Přikrylová

Dražební řád města Dačice

Dražební řád upravuje přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby ve veřejné dražbě dobrovolně podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Dokument je ke stažení v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 12. 1. 2015 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Harmonogram vyhlášení veřejné nabídky

Na základě schválených Zásad prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích aktuálně zpracováváme finální podobu veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků v této lokalitě.
Dne 14.1.2015 bude tato veřejná nabídka projednána radou města a následně dne 15.1.2015 řádně zveřejněna.
Zájemci o koupi stavebních pozemků, kteří jsou evidováni na Městském úřadu v Dačicích, budou o tomto informováni dohodnutým způsobem (e-mail, SMS). celý text

ostatní | 9. 1. 2015 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná