Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Zásady prodeje

Zásady prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů

v lokalitě Za Školou v Dačicích

(formát pdf ke stažení)

 1. Strategické cíle:
 2. podpořit zlepšení bytové situace nabídkou dostupných stavebních ploch pro výstavbu rodinných domů,
 3. zajistit určitou míru návratnosti vynakládaných prostředků na výstavbu inženýrských sítí pro financování výstavby dalších stavebních ploch,
 4. zabránit koupi parcely pro spekulativní účely.

 

 1. Podklady pro stanovení ceny
  1. výměry území:

izolovaných rodinných domů

34

celková plocha řešeného území

47 300 m2

celková plocha stavebních pozemků

31 462 m2

plocha komunikací:

 

- chodníků

1 610 m2

- asfaltových komunikací

4 950 m2

plocha parkovacích ploch

203 m2

plocha dětského hřiště

1 700 m2

 

maximální výměra stavební parcely

1 652 m2

minimální výměra stavební parcely

740 m2

průměrná výměra stavební parcely

925 m2

 

 1. cena za m2 dle ZP:                                                   800,- Kč
 2. cena investičních nákladů na m2:                          1 485,- Kč        

 

 1. Vyhlášení veřejné nabídky na prodej
  1. nabídka:

- 33 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů:

ev. číslo

výměra v m2

ev. číslo

Přibližná výměra v m2

1

763

18

800

2

806

19

1741

3

819

20

838

4

811

21

848

6

807

22

880

7

1165

23

748

8

723

24

1154

9

751

25

151

10

761

26

1033

11

777

27

1025

12

827

28

1049

13

747

29

1079

14

734

30

1343

15

775

31

975

16

757

32

1042

17

742

33

1074

 

 

34

1022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. etapy prodeje:

I. etapa prodeje

nabídky podané do 30.4.2015

II. etapa prodeje

nabídky podané do 30.9.2015

III. etapa prodeje

nabídky podané od 1.12.2015

 

 1. termíny vyhlášení veřejné nabídky:

I. etapa prodeje

do 15.1.2015

II. etapa prodeje

do 15.6.2015

III. etapa prodeje

do 1.12.2015

v případě, že nebudou prodány všechny nabídnuté parcely, budou veřejné nabídky ve III. etapě prováděny opakovaně ve vhodně stanovených termínech.

 1. kupní cena za m2:

I. etapa prodeje

890,- Kč

II. etapa prodeje

890,- Kč

III. etapa prodeje

890,- Kč

 

 1. splatnost kupní ceny
  • Kupní smlouva bude uzavírána s odkládací podmínkou. Kupní cena bude splatná jednorázově do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
  • Kupní smlouva bude uzavírána se zřízením zástavního práva.  Kupní cena bude splatná jednorázově do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy.

 

 1. termín uzavření kupní smlouvy:

Po vyhodnocení veřejné nabídky na prodej stavebních parcel bude se zájemci uzavřena kupní smlouva, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy Město Dačice o prodeji předmětného pozemku rozhodne.

 

 1. další podmínky výběru při více zájemcích o jednu parcelu:

V případě, že o stejnou stavební parcelu projeví zájem více uchazečů, bude mezi uchazeči rozhodováno formou aukce o nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Při aukci bude možné podpůrně využít platného Dražebního řádu Města Dačice schváleného zastupitelstvem pod usnesením č. 296/20/Z/2013 nadpoloviční většinou hlasů.

Uchazeči, kteří takto nezískají stavební parcelu, si mohou vybrat jinou volnou nabízenou parcelu, v případě zájmu více uchazečů bude opět rozhodováno aukcí.

V situaci, kdy dojde ke stejné výši nabídnuté ceny, bude rozhodováno losem.

 

 1. poskytnutí finančního příspěvku

Vlastníkům pozemků získaných na základě těchto zásad poskytne město Dačice finanční příspěvek ve výši uvedené v následující tabulce, a to po kolaudaci stavby rodinného domu na získaném pozemku (případně podle požadavků stavebního zákona - po vydání kolaudačního souhlasu, či po oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby), pokud proběhne do tří let od vydání stavebního povolení, při vydání stavebního povolení v období  do 31.12.2017.

 

I. etapa prodeje

100,- Kč/m2

II. etapa prodeje

50 ,- Kč/m2

III. etapa prodeje

0,- Kč/m2

 

Za vlastníka pozemku získaného na základě těchto zásad je považován jen ten, kdo uzavřel platnou kupní smlouvu s Městem Dačice, jeho děti a zákonní dědici.

Finanční příspěvek nebude poskytován právnickým osobám. Finanční příspěvek nebude poskytnut ani podnikajícím fyzickým osobám, kde část stavby bude určena k podnikání.

 

 1. V kupní smlouvě na prodej stavebního pozemku bude zřízeno předkupní právo prodávajícího jako věcné právo, a to za cenu kupní stanovenou v kupní smlouvě, a to do doby, než dojde ke kolaudaci stavby rodinného domu na pozemku (případně podle požadavků stavebního zákona - do vydání kolaudačního souhlasu, či do oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby), zároveň bude v kupní smlouvě ujednáno, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel.

 

 1. Další podmínky prodeje stavebních pozemků budou stanoveny ve výzvě k podání nabídek.

 

Tyto zásady ruší Zásady prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích schválené usnesením č. 17/2/ZM/2014 ze dne 15.12.2014.

Ing. Karel Macků                                          Bc. Miloš Novák             starosta                                                       místostrosta

g

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru