Obsah

1) Zpráva o realizaci projektu - leden 2011

Realizace projektu mj. zahrnuje průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. Průběžná šetření probíhala v měsících listopad a prosinec loňského roku a budou pokračovat po celou dobu realizace projektu. Jejich cílem je zjistit, jak vy, občané a klienti úřadu, vnímáte práci úřadu, vystupování zaměstnanců a úroveň poskytovaných služeb. Šetření probíhá formou anonymního dotazníkového šetření.

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že převážná většina klientů MěÚ (více než 66 %) přišla na úřad ze svého bydliště vzdáleného do 10 km od sídla úřadu a více než 44 % klientů pěšky. Klienti kladně hodnotí čekací dobu, která je v téměř 70 % případů do 5 minut, zejména ale klienti oceňují jednání a vystupování úředníků, jejich chování a vstřícnost (průměrná známka 1,09). 

Výsledky dotazníkového šetření - listopad a prosinec 2010 (soubor pdf k náhledu)