Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2. Zpráva o realizaci

2) Zpráva o realizaci projektu - únor 2011

Jak již bylo napsáno, v rámci projektu probíhají a nadále probíhat budou průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. Souběžně na městském úřadě v rámci projektu probíhají tzv. šetření Mystery Client. Tato šetření provádí nezávislá firma, která za pomoci zkušených „klientů/agentů“ prověřuje jednotlivé úředníky úřadu. Tato šetření probíhají formou telefonátů, e-mailových kontaktů či formou osobních návštěv a jejich cílem je prověřit jednání, vystupování, vstřícnost, ale i přehled zaměstnanců úřadu.

V rámci dotazníkového šetření bylo v průběhu ledna vyplněno 68 dotazníků. Výsledky potvrzují údaje zjištěné v závěru loňského roku, tedy skutečnost, že převážná většina klientů (v lednu více než 75 %) přichází na úřad ze svého bydliště vzdáleného do 10 km od sídla úřadu. Potvrdila se také krátká čekací doba, která byla u téměř 99 % dotazovaných kratší než 5 minut. Nejvíce klientů na úřad přichází za účelem úředního jednání na odbor sociálních věcí (téměř 28 %), na odbor dopravy (téměř 18 %), na odbor správní (téměř 15 %) či na odbor kultury a cestovního ruchu (více 13 %). Jednání a vystupování úředníka hodnotí dotazovaní nadále vysokou známkou 1,07.

Z výsledků šetření Mystery Client máme v současné době k dispozici výsledky e-mailových a telefonických šetření, kdy průměrnou známkou, kterou je úřad hodnocen v oblasti e-mailových šetření, je známka 1,24 a v oblasti telefonických šetření je to známka 1,11.

Výsledky dotazníkového šetření - leden 2011 (soubor pdf k náhledu)

Výsledky šetření Mystery Client - leden 2011 (soubor pdf k náhledu)

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
2
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru