Obsah

2) Zpráva o realizaci projektu - únor 2011

Jak již bylo napsáno, v rámci projektu probíhají a nadále probíhat budou průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. Souběžně na městském úřadě v rámci projektu probíhají tzv. šetření Mystery Client. Tato šetření provádí nezávislá firma, která za pomoci zkušených „klientů/agentů“ prověřuje jednotlivé úředníky úřadu. Tato šetření probíhají formou telefonátů, e-mailových kontaktů či formou osobních návštěv a jejich cílem je prověřit jednání, vystupování, vstřícnost, ale i přehled zaměstnanců úřadu.

V rámci dotazníkového šetření bylo v průběhu ledna vyplněno 68 dotazníků. Výsledky potvrzují údaje zjištěné v závěru loňského roku, tedy skutečnost, že převážná většina klientů (v lednu více než 75 %) přichází na úřad ze svého bydliště vzdáleného do 10 km od sídla úřadu. Potvrdila se také krátká čekací doba, která byla u téměř 99 % dotazovaných kratší než 5 minut. Nejvíce klientů na úřad přichází za účelem úředního jednání na odbor sociálních věcí (téměř 28 %), na odbor dopravy (téměř 18 %), na odbor správní (téměř 15 %) či na odbor kultury a cestovního ruchu (více 13 %). Jednání a vystupování úředníka hodnotí dotazovaní nadále vysokou známkou 1,07.

Z výsledků šetření Mystery Client máme v současné době k dispozici výsledky e-mailových a telefonických šetření, kdy průměrnou známkou, kterou je úřad hodnocen v oblasti e-mailových šetření, je známka 1,24 a v oblasti telefonických šetření je to známka 1,11.

Výsledky dotazníkového šetření - leden 2011 (soubor pdf k náhledu)

Výsledky šetření Mystery Client - leden 2011 (soubor pdf k náhledu)