Navigace

Obsah

Vize městského úřadu Dačice

Městský úřad Dačice - profesionálně vstřícný úřad

Profesionálně vstřícný úřad jednou větou
Profesionalita je naší nejvyšší metou, při jejím dosahování však nesmíme zapomínat na to, že jsme zde především pro to, abychom byli vstřícní a zdvořilí k lidem a efektivně využívali zdroje, které máme k dispozici.


Moderní úřad (prostředí a technologie)

 • Uplatňujeme moderní prostředky v komunikaci s klienty.
 • Uplatňujeme moderní i klasické prostředky v komunikaci s kolegy.
 • Zajišťujeme uživatelsky příjemné a moderní prostředí městského úřadu, průběžně je modernizujeme s důrazem na výpočetní techniku.

Dynamický úřad (systém řízení, efektivita, zlepšování a marketing)

 • Neustále se rozvíjíme a využíváme k tomu nejnovější poznatky ve všech oblastech své činnosti, víme, že provozní slepota a vyhoření jsou brzdou našeho rozvoje a zlepšování, zvyšujeme kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.
 • Zajímáme se o potřeby a názory našich zastupitelů, klientů, příspěvkových, a státních organizací a dalších cílových skupin -prostřednictvím průzkumů spokojenosti s naší prací a přístupem. Systematicky pracujeme na zlepšování dobrého jména městského úřadu, zlepšujeme vzájemnou komunikaci a informovanost. Klíčovými slovy v této oblasti jsou pro nás zájem, důvěra a dialog.
 • Uplatňujeme moderní způsoby řízení, podporujeme otevřenou komunikaci se zaměstnanci, odborné i všeobecné vzdělávání, spolupráci uvnitř úřadu, kulturu odpovědnosti, vstřícnosti a profesionality. Efektivita, profesionalita a výkonnost jsou pro nás důležité, proto se porovnáváme s jinými úřady.
 • Řízení a rozvoj lidských zdrojů jsou pro nás nedílnou součástí manažerské práce a systému řízení.

Vstřícní zaměstnanci (zákaznická orientace a interní spolupráce)

 • Máme zpracovány standardy zákaznické orientace a dbáme o jejich dodržování. Snažíme se řešit potřeby klientů vstřícně, rychle, efektivně i eticky a v souladu s legislativou, která atd. dávají jednoznačný rámec pro naše rozhodování.
 • Dbáme o rovnost přístupu a příležitostí vůči občanům, klientům i zaměstnancům.
 • Všestranně motivujeme zaměstnance a tím zajišťujeme vstřícnost vůči klientům. Motivovaný zaměstnanec = spokojený klient. Dobré jméno našeho úřadu vytváří každý pracovník ve stovkách každodenních kontaktů s našimi občany, klienty a partnery.
 • Vstřícnost a spolupráce jsou principy, které uplatňujeme také uvnitř městského úřadu.

Vzdělaní zaměstnanci (rozvoj a zvyšování odbornosti a osobní růst)

 • Vzděláváme naše zaměstnance s ohledem na odborné požadavky profesí, které vykonávají, a současně i v oblasti komunikačních schopností a vytváření pozitivních vztahů s druhými lidmi. Profesionalita pro nás znamená vyvážený rozvoj obou těchto oblastí.
 • Vzdělávání zaměstnanců plánujeme a organizujeme ve vazbě na požadavky pracovního místa, kompetenční model a individuální potřeby rozvoje znalostí, schopností a dovedností, každý zaměstnanec je přitom odpovědný za vlastní seberozvoj a aktivní přístup k sebevzdělávání.


Vypracoval: pracovníci Městského úřadu Dačice
Za aktualizaci zodpovídá: Ing. Karel Macků, tajemník
Schválil: rada města usnesením č. 367/17/R/2011