Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Elektronická podatelna

adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

 

Městský úřad Dačice

Krajířova 27

38013 Dačice

Osobní podání je možné na pracovišti podatelny umístěném v budově Palackého nám. 2/I, Dačice, kanc. č. 110

úřední hodiny podatelny

 

Po, St   8.00 až 17.00 hod

Út, Čt   8.00 až 15.00 hod

Pá         8.00 až 14.00 hod

elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

 

e-podatelna@dacice.cz

Pro e-mailové zprávy je maximální velikost zprávy 5 MB.

identifikátor datové schránky

 

s5ebypd

další možnosti elektronické komunikace, pokud je veřejnoprávní původce připouští

  •  

přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

 

PDF/A (ISO 19005), PNG (ISO/IEC 15948), TIF/TIFF (revize 6, nekomprimovaný), JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918), MPEG-2 (ISO/IEC 13818), WAV (modulace PCM), TXT

přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

 

DVD, CD, USB Flash disk

 

způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných původcem

 

Dokumenty, u nichž byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí; považují se za nedoručené.

Je-li možné zjistit z doručeného dokumentu obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, elektronická podatelna se na tuto adresu pokusí odeslat vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu.

Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.

(mj. nečitelné nebo neúplné dokumenty v analogové podobě, dokumenty v digitální podobě, které jsou neúplné, nelze je zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nejsou v datovém formátu, ve kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo nejsou uloženy na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení užito přenosného technického nosiče dat).

Je-li možné určit z doručeného dokumentu odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí obsluha ePodatelny odesílatele o zjištěné vadě.

Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se nezpracovává.

 

 

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
2
2
2
3
5
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
2
10
5
11
3
12
2
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
2
19
2
20
5
21
3
22
2
23
4
24
6
25
4
26
3
27
4
28
3
29
5
1
5
2
6
3
3

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru