Navigace

Obsah

Dačice v hodnocení MA21 postoupily do kategorie C

Typ: ostatní
Během čtyř let fungování Zdravého města Dačice a plnění kritérií místní Agendy 21 (dále MA21) naplňuje Město Dačice kritéria natolik úspěšně, že koncem roku 2015 postoupilo do Kategorie C = stabilizace. Během tohoto období jsme díky osvětovým kampaním vyvíjeli aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu, prostřednictvím veřejného fóra a kulatých stolů zapojovali veřejnost do rozhodovacích procesů města, uplatňovali principy udržitelného rozvoje, zkvalitňovali veřejnou správu, budovali místní partnerství a pořádali různé vzdělávací a informační akce.

Město Dačice vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR (dále NSZM) jako jubilejní stý člen asociace na začátku roku 2012. Přistoupením do NSZM se město Dačice zavázalo naplňovat zásady a cíle MA21, a to přijetím Deklarace v září 2011. MA21 je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, která umožňuje, aby se město rozvíjelo v rovnováze všech klíčových oblastí – sladilo hospodářský rozvoj se sociálními požadavky a respektovalo životní prostředí. Nástrojem pro měření a hodnocení MA21 je sada kritérií. Úspěšnost v jejich naplňování pak rozděluje zúčastněná města do čtyř základních kategorií – od nejnižší kategorie D až po nejvyšší kategorii A. Těmto kategoriím předchází ještě tzv. nultá kategorie Zájemci.

Pro zajištění úspěšného rozvoje Zdravého města Dačice a MA21 byla v roce 2012 zřízena komise, která funguje na základě mezisektorového partnerství – je zastoupena z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru a veřejnosti. Komise je poradním orgánem rady města, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy projektu Zdravého města Dačice a MA21. Komise se dále vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Komise Zdravého města Dačice a MA21 pracuje v následujícím složení:

 • Politik ZMD a MA21 – Ing. Jan Bartošek
 • Předseda komise – Ing. Karel Macků
 • Tajemnice komise a koordinátorka projektu – Ing. Marcela Chvátalová
 • Další členové komise – Marie Cimbůrková, Mojmír Holec, Irena Kadrnožková, Ing. Zdeňka Koutná a Mgr. Dana Vláčilová

Pro letošní rok již máme připraven a schválen plán akcí, který je k dispozici v záložce Plán zlepšování 2016. Některé z termínů uvádíme zde:

 • Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - 29. 2.
 • Město snů – ekologická výchova v odpadovém hospodářství na ZŠ - únor až červen
 • Ukliďme Česko – 11. až 17. 4.
 • Farmářské trhy - 23. 4. a 1. 10.
 • Den bez aut - 22. 5.
 • Den bez tabáku - 31. 5.
 • OLDA – Dačické hry - 10. 9.
 • Dny zdraví - 10. až 16. 10.
 • Mikulášská jízda městem - 5. 12.

Děkujeme touto cestou všem, kteří za uplynulé čtyři roky fungování Zdravého města Dačice přispěli k zavádění a udržování procesu místní Agendy 21 v Dačicích. Také v letošním roce se těšíme na Vaši přízeň.


Vytvořeno: 15. 2. 2016
Poslední aktualizace: 15. 2. 2016 00:00
Autor: