Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Občané Dačic se po roce opět sešli na Fóru Zdravého města Dačice

Občané Dačic se po roce opět sešli na Fóru Zdravého města Dačice

Budování cyklostezek, rozšíření lékařské pohotovosti, přístavba školní družiny v ZŠ v ulici Boženy Němcové, umístění více laviček po městě či rozšíření senior pasů na kulturní akce, to byla první pětice podnětů, které se staly v pondělí 29. února TOP problémy na Fóru Zdravého města Dačice a MA21. Možnost diskutovat nad osmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života ve městě využila téměř stovka občanů včetně představitelů města a zástupců městského úřadu.


Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků: „Pondělní pochmurné počasí jistě vybízelo k jiným aktivitám, děkuji proto všem občanům, kteří si ze svého času ukrojili dvě hodiny na aktivní práci pro město. Těší mě, že se chtějí podílet na budoucím rozvoji Dačic a místních částí. Podněty z fóra budou využity také pro zpracování Strategického plánu rozvoje města Dačice na roky 2016 až 2020, který je vytvářen komunitním způsobem, tedy ve spolupráci s veřejností.“

V úvodu akce seznámil Karel Macků přítomné s tím, jak se podařilo naplnit cíle stanovené loňským fórem. „Mám velkou radost, že se většinu problémů včetně těch složitějších průběžně daří řešit. Samozřejmě se objeví také podněty, jejich řešení bohužel není v moci města, jako tomu bylo v případě zavedení nekuřáckých zón v okolí škol“, řekl starosta.

Dačice s podněty od občanů skutečně pracují, důkazem toho je kluziště, které se objevilo v požadavcích z Fóra mládeže v roce 2014. Dačická radnice chce podporovat sport, především u dětí. Jeho realizace se předpokládá koncem letošního roku. Návrh kluziště stručně představil radní Jiří Baštář: „Půjde o multifunkční zařízení, které bude využito po celý rok. V létě jako víceúčelové hřiště, v zimě jako ledová plocha s přímrazem. Kluziště bude umístěno nad sportovním stadionem, kde se nachází tréninkové písečné hřiště. Jeho pořizovací náklady jsou 6 milionů korun a provozní náklady se odhadují na 300 tisíc korun za zimní sezónu.“

Poté si převzala za Národní síť Zdravých měst ČR slovo facilitátorka akce Dana Diváková, která přítomné seznámila s průběhem pracovní části fóra a postarala se o odborný dohled. Účastníci fóra vydefinovali ve skupinách řadu problémů, z nichž za každou tematickou oblast byly vybrány dva nejpalčivější, o kterých se závěrem hlasovalo. „Formulované problémy z fóra nebudou výjimečně ověřeny anketou, ale sociologickou studií. Sociologický průzkum bude proveden odbornou firmou na reprezentativním vzorku 600 osob, a to v průběhu měsíce března. Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapuje názory dačických občanů na nejvýznamnější problémy Dačic a místních částí na rok 2016. Výsledky této studie tak budou objektivním a ověřeným podkladem pro jednání a rozhodování rady a zastupitelstva města o výstupech z veřejného fóra“, doplnil starosta.

Letošní ročník fóra byl zpestřen o novinku, a to pocitovou mapu města. Účastníci fóra zde pomocí pěti barevných špendlíků přiřazovali své pocity do papírové mapy k místům, kde to mají rádi, kde se bojí, kde tráví svůj volný čas, kde je to zanedbané či kam pozvou své známé. Od 1. do 20. března je možné pocitovou mapu vyplnit také v elektronické podobě na webové adrese http://pocitovamapa.nszm.cz/dacice-2016. Výsledky z papírové i elektronické pocitové mapy budou následně propojeny a použity pro plánování dalšího rozvoje města. Pocitová mapa byla vytvořena ve spolupráci s Jiřím Pánkem z Univerzity Palackého v Olomouci a NSZM ČR.

Poděkování patří také žákům základních škol, kteří nám k jednání fóra namalovaly obrázky na téma Co se mi v Dačicích líbí/nelíbí či jak vidím město za 5 let.  

Problémy naformulované na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 2016, které budou ověřeny v následném sociologickém průzkumu (řazeno abecedně):

 • Bezbariérovost ZŠ Dačice v ulici Boženy Němcové a ZŠ Dačice v ulici Komenského
 • Chybějící čajovna
 • Chybějící lavičky na Palackého a Havlíčkově náměstí a Červeném Vrchu, WC na Havlíčkově náměstí
 • Chybí odborné ambulance (urologie, revmatologie) a nedostatečná kapacita stávajících (oční, ortopedie)
 • Opravit místní komunikace D. Němčice - Hostkovice, D. Němčice – Kostelní Vydří, v Bílkově, Malém a Velkém Pěčíně aj.
 • Pronájem pole pro Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice pro výuku (pro vlastní pěstování a sklízení)
 • Přístavba školní družiny, informačního centra a knihovny v ZŠ Boženy Němcové
 • Revitalizace kaskády rybníků nad Vraždou
 • Rozšíření senior pasu na kulturní akce
 • Rozšířit a zlepšit služby lékařské pohotovosti
 • Stavební řešení vlakového přejezdu u vlakového nádraží (objízdná trasa)
 • Turistický informační systém (popisky památek, vycházkové trasy apod.)
 • Úklid po psech – řešení psích exkrementů
 • Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež
 • Vybudovat cyklostezky Dačice – Bílkov, Toužín – Urbaneč, Toužín – křižovatka na Lidéřovice
 • Zřízení dopravního hřiště u ZŠ Boženy Němcové
   

Za úspěšnou realizaci Fóra Zdravého města Dačice děkujeme našim partnerům a sponzorům tomboly:

 • Národní síť Zdravých měst ČR
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice
 • Základní škola Dačice ul. Komenského
 • Základní škola Dačice ul. Boženy Němcové
 • Gymnázium Dačice
 • Jockey Club Malý Pěčín
 • Helena Šimánková
 • Obuv paní Havlíkové
 • Pečovatelská služba LEDAX
 • Společnost FCC Dačice
 • Technické služby Dačice
Datum vložení: 2. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2016 0:00
Autor:

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru