Navigace

Obsah

Projekt ekologické výchovy "Město snů" na základních školách

Typ: ostatní
Od února letošního roku probíhá na základních školách v Dačicích projekt Město snů. Jedná se o projekt ekologické výchovy v odpadovém hospodářství podložený mnohaletými zkušenostmi a velkým odborným a technickým zázemím mezinárodní společnosti FCC, který si však zároveň zachovává dostatečný prostor pro přizpůsobení se místním podmínkám a potřebám ve městě i v každé škole. Očekávaným výstupem je modelové řešení odpadového hospodářství a vytvoření trvalého systému tříděného sběru odpadu ve školách.

Smyslem ekologické výchovy a vzdělávání je učit děti, že je nezbytné, aby každý člověk převzal zodpovědnost za svůj život, za své chování a za svůj vztah k prostředí, ve kterém žije. Zodpovědným přístupem k sobě a ke svému okolí, uvědomělou péčí o jednotlivé složky životního prostředí, které nám dávají vše potřebné pro život, může každý z nás přispět k utváření lepšího světa. Cílovou skupinou projektu jsou především žáci základních škol. Ale také pedagogové a ostatní zaměstnanci škol, rodiče žáků a široká veřejnost. „Město snů“ je hra dětí a dospělých s prvky spolupráce i soutěže. Projekt je tvořen dvěma úzce provázanými částmi:

  • „Škola a odpady“ – praktická soutěž zaměřená na téma odpadů a jejich zpracování, třídění a omezování množství vznikajícího odpadu
  • „Moje město snů“ – výtvarná soutěž a literární soutěž, která rozšiřuje tematiku na celkový vztah člověka k životnímu prostředí

Všem žákům dačických základních škol přejeme mnoho úspěchů při řešení úkolů i při práci na výtvarných a literárních dílech. Na konci projektu čeká na ty nejlepší třídy i jednotlivé žáky spousta pěkných odměn!

Partnery projektu jsou FCC Dačice, s.r.o., Zdravé město Dačice a MA21, Městská knihovna Dačice a základní školy v Dačicích – ZŠ B. Němcové, ZŠ Komenského a ZŠ Neulingerova.

Město snů


Vytvořeno: 8. 3. 2016
Poslední aktualizace: 8. 3. 2016 00:00
Autor: