Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Řešení problémů z fóra 2015

Řešení problémů z fóra 2015

Město Dačice se v uplynulém roce pečlivě zabývalo problémy, které vzešly z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 v roce 2015. V následujícím přehledu se dočtete, jaké kroky město učinilo pro jejich řešení.


1. Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením

Probíhají práce na založení sociálně-terapeutické dílny v blízkosti nemocnice Dačice, která nahradí denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením. Její zprovoznění předpokládáme v polovině tohoto roku. Dál spolupracujeme s Jihočeským krajem na zřízení denního stacionáře i pro seniory v nově postaveném domově pro seniory.

2. Multifunkční hala

Byla zpracována studie proveditelnosti a ta byla projednána s veřejností na kulatém stole. Jako nejlepší vzešlo umístění na Nivách, nebo v areálu SŠTO Dačice. Současně studie vyčíslila pořízení na 67 mil. Kč bez DPH. Na základě výstupů kulatého stolu a dalšího jednání se sportovci byla vyhotovena alternativní studie s cenou realizace okolo 40 mil. Kč a jako nejlepší lokalita byl vybrán areál SŠTO Dačice s tím, že musí proběhnout jednání s majitelem pozemků, kterým je Jihočeský kraj. V současnosti se zjišťuje využitelnost haly.

3. Nekuřácké zóny u škol

V areálech škol platí dle současné legislativy zákaz kouření. Další rozšíření nekuřáckých zón platné zákony neumožňují.

4. Oprava vozovky a vybudování chodníku směrem na Hradišťko

V souvislosti s výstavbou infrastruktury Za Školou byla částečně opravena Svobodova ulice a ulice Jiřího z Poděbrad. Další rekonstrukce ulic v této čtvrti budou připraveny tak, aby navázaly na rekonstrukci čtvrti „Na Péráčku“.

5. Pokračování v řešení obchvatu

Město Dačice jedná s Jihočeským krajem o možnostech alternativní trasy obchvatu. Při jednání spolupracuje s firmou Centropen a.s.

6. Rozšíření prostor pro Městskou knihovnu Dačice

Je zvažována možnost umístění knihovny do prostor domu čp. 63 v Göthově ulici. Pro tento účel jsme navázali spolupráci s katedrou architektury ČVUT Praha. Jako prozatímní řešení zvažujeme přesun skladu knihovny do budovy starého zámku a rozšíření veřejných prostor knihovny do tohoto skladu.

7. Řešení křižovatky na Palackého náměstí jinak než kruhovým objezdem

Po předložení všech odborných podkladů se kruhový objezd jeví jako jediné schůdné řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí. V podstatě existuje pouze varianta kruhová křižovatka, nebo současný stav s lokálními opravami. Na toto téma bylo zadáno provedení sociologického průzkumu.

8. Snížení pronájmů za sportovní halu

Současně stanovené nájemné za sportovní halu je mírně řečeno na hranici mezi ziskem a ztrátou. Snížením výše nájemného by Město způsobilo ekonomické potíže provozovateli haly, kterým jsou TS Dačice s.r.o. Cílem města je spíše zlepšování poskytovaných služeb.

9. Údržba zeleně mimo zastavěné území obce

Odbor správy majetku dostal za úkol, aby se zvýšenou měrou zabýval údržbou zeleně mimo zastavěné území obce. Po uplynutí sezóny bude tento úkol vyhodnocen a případně upřesněn. Náměty na další zlepšení údržby vítáme a lze je směřovat na odbor správy majetku.

10. Zřízení parkoviště v ulici Bratrská

Nové parkoviště by mělo vzniknout v rámci výstavby budovy DDM Dačice v Bratrské ulici. V současné době o této výstavbě jednáme s Jihočeským krajem.

Formulované problémy z letošního ročníku fóra, který se uskutečnil v pondělí 29. února od 16:00 h v sále MěKS, nebudou výjimečně ověřeny anketou, ale sociologickou studií. Sociologický průzkum bude proveden odbornou firmou na reprezentativním vzorku 600 osob, a to v průběhu měsíce března. Sociologická studie nám tak efektivně a objektivně zmapuje názory dačických občanů na nejvýznamnější problémy Dačic a místních částí na rok 2016. Výsledky této studie tak budou objektivním a ověřeným podkladem pro jednání a rozhodování rady a zastupitelstva města o výstupech z veřejného fóra.

Ing. Karel Macků, starosta Dačic a předseda komise Zdravého města Dačice a MA21

Datum vložení: 2. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2016 0:00
Autor:

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru