Navigace

Obsah

Dačice opět obhájily kategorii "C" v hodnocení MA21

Typ: ostatní
Dačice opět obhájily kategorii Zdravé město Dačice již devátým rokem plní kritéria místní Agendy 21 (dále MA21) a i za ztížených podmínek v době covidové pandemie, jsme opět obhájili kategorii "C" s jednou "hvězdičkou".

 


Hvězdičku jsme obdrželi za splnění třech auditů udržitelného rozvoje v oblastech - "životní prostředí", "zdraví" a "kultura, volný čas".


Město Dačice vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR (dále NSZM) jako jubilejní stý člen asociace na začátku roku 2012. Přistoupením do NSZM se město Dačice zavázalo naplňovat zásady a cíle MA21, a to přijetím Deklarace v září 2011.

V tomto roce jsme oslavili desáté výročí od přijetí Deklarace na akci pro veřejnost - Den prevence (15.9.2021).

MA21 je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, která umožňuje, aby se město rozvíjelo v rovnováze všech klíčových oblastí – sladilo hospodářský rozvoj se sociálními požadavky a respektovalo životní prostředí. Nástrojem pro měření a hodnocení MA21 je sada kritérií. Úspěšnost v jejich naplňování pak rozděluje zúčastněná města do čtyř základních kategorií – od nejnižší kategorie D až po nejvyšší kategorii A. Těmto kategoriím předchází ještě tzv. nultá kategorie Zájemci.

Pro zajištění úspěšného rozvoje Zdravého města Dačice a MA21 byla v roce 2012 zřízena komise, která funguje na základě mezisektorového partnerství – je zastoupena z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru a veřejnosti. Komise je poradním orgánem rady města, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy projektu Zdravého města Dačice a MA21. Komise se dále vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Komise Zdravého města Dačice a MA21 pracuje v následujícím složení:

  • Politik ZMD a MA21 – Ing. Karel Macků
  • Předseda komise – Ing. Kateřina Marková
  • Tajemnice komise a koordinátorka projektu – Ing. Ilona Brabencová
  • Další členové komise – Mojmír Holec, Ing. Zdeňka Koutná, Ing. Eva Macků, Miroslava Vacková, Mgr. Terezie Krůčková, Pavla Přibylová a Marie Stejskalová. 

Děkujeme touto cestou všem, kteří za uplynulých devět let fungování Zdravého města Dačice přispěli k zavádění a udržování procesu místní Agendy 21 v Dačicích.

Také v příštím roce se těšíme na Vaši přízeň.


Vytvořeno: 5. 11. 2021
Poslední aktualizace: 5. 11. 2021 16:09
Autor: Ing. Ilona Brabencová