Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

1. analýza

Fyzická analýza dačických odpadů

Odpad produkuje každý z nás. Bohužel čísla za rok 2022 ukazují stále velké množství odpadu, který každý z nás průměrně vytvořil. Hlavním motivem, proč se v Dačicích intenzivně zamýšlíme nad jeho množstvím, je myšlenka, že naši planetu jsme nezdědili po našich předcích, ale půjčili jsme si ji od našich dětí.planeta

Opravdu záleží na tom, co zde po nás zůstane.  

Děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a ve svém životě vše dělají  s ohledem na přírodu, budoucnost a omezují plýtvání zdroji. srdce

 

Proč zkoumáme obsah černých popelnic?

Známe průměrná čísla o odpadech celé České republiky zde. Víme, že také společnost EKO-KOM dělá různé rozbory. Z obou těchto průzkumů vychází, že asi 55 % odpadů lze ještě třídit. A protože v Dačicích vyprodukoval v roce 2022 každý občan průměrně 197 kg směsného komunálního odpadu (což odpovídá asi 15 plným popelnicím, tak jsme chtěli zjistit, zda tyto nádoby obsahují skutečně jen odpad, který nejde dále třídit. Zjištění bylo opravdu velmi překvapivé a docela smutné…

popelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnicepopelnice

Jak rozbor probíhá a jaké jsou plány pro tento rok?

V roce 2023 jsme si dali za cíl porovnat produkci odpadů ve všech ročních obdobích, Proto budeme sledovat množství i složení odpadů v černých nádobách celkem 4 x v průběhu celého roku. V rámci rozboru bude porovnávána produkce z rodinných a panelových domů. Výběr nádob je náhodný a anonymní. Stanoviště u panelových domů má vždy vedle černé nádoby i kompletní sestavu barevných nádob na třídění. Popelnice od rodinných domů jsou od těch domů, které nevyužily nabídky individuálních nádob na třídění.

Akce probíhá za podpory svozové společnosti FCC, která poskytuje veškerý servis i zázemí, včetně využití bezpečného prostoru pro fyzický rozbor odpadu v areálu skládky, přesného vážení a závěrečného úklidu. Významná je též personální pomoc a koordinování svozů.

Postup:

V den analýzy jsou naplánovány vždy dva samostatné svozy. Jeden zahrnuje výsyp dvou nádob o objemu 1100 l od panelových domů a druhý výsyp 11 nádob o objemu 120 l od deseti rodinných domů. Každý vůz je samostatně zvážen. Vzniknou tedy dvě oddělené hromady.

odpad

Obsah těchto hromad je ručně přetříděn a následně zvážen. Zvlášť jsou opět sledovány složky odpadů jak za panelové, tak za rodinné domy.

Výsledky prvního rozboru můžete vyčíst z údajů níže v tabulce a v grafech, ale za zmínku stojí tři druhy nevytříděných odpadů.

Jedním z nich je vařený gastroodpad neboli zbytky jídla. Našly se zde párky, salámy, sýry, jogurty, dokonce originálně zabalený knedlík i kinder čokolády v neporušeném obalu, řízky, buchty a pečivo. Protože se jedná o hmotnostně vyšší složku odpadu, u panelových domů bylo jeho zastoupení až 14 % z celkové váhy.

Druhým, velmi překvapivým zjištěním, bylo velké množství vyhozeného textilu a nositelné obuvi. Přitom jsou v Dačicích poměrně dobře rozmístěné kontejnery na třídění textilu nebo je zde možnost jej odvést do Domovinky.

Takovou opravdu hodně neekologickou zajímavostí je, že v černých popelnicích zmizely i takové nebezpečné věci jako mobil, ovladač od televize nebo baterie – opravdu si myslíte, že se tento odpad někdy na skládce rozloží?

odpadDalší smutnou skutečností bylo 2,5 pytlů vytříděných plastů (asi 300 l), které byly součástí 2 nádob nevytříděného odpadu u panelových domů. Přitom žlutá nádoba na plasty stojí hned vedle té černé.

Překvapivě se zde našlo i pár drobných peněz.

Vyhazování věcí, které mohou dále sloužit nebo být využity, je vlastně plýtvání.

První rozbor SKO v Dačicích 21.2.2023

  1. Výběr nádob:

a) panelové domy:

1 ks kontejneru 1100 l,zaplněnost 80 %, počet obyvatel 45, množství odpadů za 4 dny

1 ks kontejneru 1100 l, zaplněnost 95 %, počet obyvatel 46, množství odpadů za 4 dny

Celkem váha vzorku: 170 kg od 91 obyvatel

b) rodinné domy – množství odpadů za 7 dní

1 ks nádob 120 l, počet obyvatel 3 zaplněnost 50 %

1 ks nádob 120 l, počet obyvatel 3 zaplněnost 50 %

1 ks nádob 120 l, počet obyvatel 2 zaplněnost 20 %

1 ks nádob 120 l, počet obyvatel 5 zaplněnost 70 %

1 ks nádob 120 l, počet obyvatel 1 zaplněnost 50 %

1 ks nádob 120 l, počet obyvatel 4 zaplněnost 40 %

2 ks nádob 120 l, počet obyvatel 2 zaplněnost 20 % a 80 %

1 ks nádob 120 l, počet obyvatel 2 zaplněnost 40 %

1 ks nádob 120 l, počet obyvatel 4 zaplněnost 50 %

1 ks nádob 120 l, počet obyvatel 1 zaplněnost 50 %

Celkem váha vzorku 60 kg od 27 obyvatel

2. Vzorek obsahoval:

tabulka

Závěr:
u panelových domů lze 79,4 % odpadů třídit
u rodinných domů lze 58,3 % odpadů třídit

Graf 1: Složení odpadu ze vzorku od panelových domů

Graf 1

Graf 2: Složení odpadu ze vzorku od rodinných domů

Graf 2

Obsah nádob u panelových domů
Obsah nádob u panelových domů Obsah nádob u panelových domů Obsah nádob u panelových domů

Obsah nádob od rodinných domů:
Obsah nádob od rodinných domů: Obsah nádob od rodinných domů:

Kovy od panelových domů:
Kovy od panelových domů

Nebezpečné obaly od panelových domů
Nebezpečné obaly od panelových domů

Nápojové kartony od panelových domů
Nápojové kartony od panelových domů

Nápojové kartony od rodinných domů
Nápojové kartony od rodinných domů

Gastroodpad od panelových domů
Gastroodpad od panelových domů

Gastroodpad od rodinných domů
Gastroodpad od rodinných domů

Textil od panelových domů
Textil od panelových domů

Textil od rodinných domů
Textil od rodinných domů

Sklo od panelových domů
Sklo od panelových domů

Sklo od rodinných domů
Sklo od rodinných domů

Elektroodpad od panelových domů
Elektroodpad od panelových domů

Vyhazují se i peníze
Vyhazují se i peníze Vyhazují se i peníze

Knedlík a řízky
Knedlík a řízky

Praktické informace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
6
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
9
25
10
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
8
1
5
2
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru