Obsah

USNESENÍ 15. zasedání rady města Dačice
konané dne 11.5.2015 v zasedací místnosti rady

384/15/RM/2015 Rekonstrukce hřiště v Chlumci

I. Rada města schvaluje spolufinancování rekonstrukce hřiště v Chlumci do částky 300 tis. Kč
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta