Obsah

USNESENÍ 17. zasedání rady města Dačice
konané dne 27.5.2015 v zasedací místnosti rady
420/17/RM/2015 Vyhodnocení VZ - B.01.02 Zateplení základní školy a gymnázia

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení podlimitní veřejné zakázky "B.01.02 - Zateplení základní školy a gymnázia" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - Jemnická stavba, a.s., U černého mostu 773, 675 31 Jemnice, IČ: 25569554, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 7 830 130,- Kč bez DPH a s předpokládaným termínem dokončení díla do 16. 10. 2015.

III. Rada města pověřuje

 • starostu města podpisem Smlouvy o dílo s uchazečem - Jemnická stavba, a.s.,
  U černého mostu 773, 675 31 Jemnice, IČ: 25569554,
 • starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

 [ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

421/17/RM/2015 Vyhodnocení VZMR - Hradišťko - rozšíření VO II

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Hradišťko - rozšíření VO II" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Hradišťko - rozšíření VO II" s uchazečem SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice,
  s celkovou nabídkovou cenou ve výši 255 136,- Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

 • starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice,
 • starostu města podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

422/17/RM/2015 Vyhodnocení VZMR - Stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích
č.p. 28

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích č.p. 28" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy budovy OK v Hostkovicích č.p. 28" s vítězným uchazečem JN stavitelství, s.r.o., Malý Pečín 41, 380 01 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 458 171,- Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

 • starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem JN stavitelství, s.r.o., Malý Pečín 41, 380 01 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 458 171,- Kč bez DPH.
 • starostu města podpisem Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.


[ Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato ]


 

423/17/RM/2015 Žádost společnosti JIKORD s.r.o. - projekt celokrajové jízdenky
I. Rada města souhlasí s rozšířením platnosti projektu celokrajské jízdenky JIKORD+ na společnost Štefl tour.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 

424/17/RM/2015 Udělení výjimek pro průjezd komunikací Družstevní a Nádražní

I. Rada města souhlasí s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle žádostí firem takto:

 • PAS PLUS s. r. o. - 4 vozidla
 • Korint stavební spol. s .r . o. - 2 vozidla
 • JITRANS logistik, spol. s. r. o. - 3 vozidla
 • SETO, spol. s.r.o. - 8 vozidel
 • CEMEX - 3 vozidla
 • LUKÁŠ KRIŠTOF - 1 vozidlo
 • František Karásek - 1 vozidlo

[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato ]


 


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta