Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2015/28

USNESENÍ 28.zasedání rady města Dačice
konané dne 3.11.2015 v zasedací místnosti rady


705/28/RM/2015 Projednání dopisu ze dne 29.10.2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat dopis ze dne 29.10.2015, dle přílohy usnesení č. 1. a doporučuje nevyhovět žádosti v plném rozsahu.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

706/28/RM/2015 Dopočet zpětného nájemného u pronajatých pozemků (45)
I. Rada města schvaluje prominutí dopočtu nájemného dle čl. IV nájemních smluv ve výši 0,5 % z průměrné ceny půdy v jednotlivých  katastrálních území u pronajatých pozemků, u kterých z technických důvodů nebyly vyčísleny výměry, od dne účinnosti a to:

Zemědělskému družstvu hříšice, sídlem Hříšice 63, 380 01  Dačice, částku celkem 10.962,- Kč (v k.ú. Bílkov od r. 1997 - do r. 1999 - 2,8837 ha x 201,50 Kč /rok = 581,- Kč x 2 roky zpětně = 1.162,- Kč, od r. 1999 - r. 2010 - 1,4033 ha x 201,50 Kč / rok = 283,- Kč x 11 let zpětně = 3.113,- Kč, od r. 2010 - do r. 2015 - 0,6724 ha x 201,50 / rok = 135,50 Kč x 5 let zpětně = 675,- Kč, v k.ú. Malý Pěčin od r. 1997 - do r. 2015 - 1,5287 ha x 218,50 Kč / rok = 334,- Kč x 18 let zpětně = 6.012,- Kč),
společnosti Lučina Dolní Němčice spol. s r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01  Dačice, částku 1.020,- Kč (od r. 1995 - do r. 2015 - 0,2404 ha x 212,- Kč / rok = 51,- Kč x 20 let zpětně = 1.020,- Kč),
Zemědělskému družstvu Staré Hobzí, sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, částku 15.702,- Kč (v k.ú. Borek u Dačic od r. 1995 - do r. 2015 - 1,9920 ha x 169,- Kč / rok = 337,- Kč x 20 let zpětně = 6.740,-, v k.ú. Dačice od r. 1995 - do r. 2015 - 1,0455 ha x 226,50 Kč / rok = 237,- Kč x 20 let zpětně = 4.740,- Kč, k.ú. Chlumec u Dačic od r. 1995 - do r. 2015 - 0,7828 ha x 222,50 Kč / rok = 174,- Kč x 20 let zpětně = 3.480,- Kč, k.ú. Hradišťko u Dačic od r.1995 - do r. 2001 - 0,6767 x 156,50 Kč / rok = 106,- Kč x 7 let zpětně = 742,- Kč) dle návrhu usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města k ústnímu jednání ve věci prominutí dopočtů nájemného z předchozích let, které nebyly z technických důvodů určeny výměry.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

 


 

707/28/RM/2015 Smlouva o poskytnutí příspěvku města Dačice z Programu regenerace v roce 2015
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy s panem Pavlem Chromým, Krajířova 11/I, 380 01  Dačice o poskytnutí příspěvku města Dačice z Programu regenerace v roce 2015 na realizaci projektu "Rehabilitace uličního průčelí měšťanského domu čp, 11/I, ul. Krajířova, ÚSKP 15433/3-1819"
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

708/28/RM/2015 Grant harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2016 a 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu harm reduction zneužívání návykových látek  na rok 2016 a 2017 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze 1 návrhu usnesení.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

709/28/RM/2015 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1.11.2015
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od 1.11.2015.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

710/28/RM/2015 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o umístění technického zařízení
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke "Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené dne 22.5.2006" mezi městem Dačice a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem, IČO: 00001279, Růžová 6, čp. 943, 110 00 Praha 1, který je přílohou usnesení.

II. Rada města pověřuje Ing. Zdislava Párala, tajemníka, podpisem dodatku.
[ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru