Obsah

USNESENÍ 56.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.10.2016 v zasedací místnosti rady
1441/56/RM/2016 Koupě pozemku v k. ú. Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2271/166 v k. ú. Dačice z podílového spoluvlastnictví osoby uvedené v usnesení, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1442/56/RM/2016 Úprava výše nájmu prostor KD Beseda pro neziskové organizace
I. Rada města schvaluje nájem za prostory předsálí včetně přilehlého výčepu v KD Beseda pro neziskové organizace a zájmové spolky a sdružení se sídlem na území města Dačice ve výši 950 Kč/den.
II. Rada města schvaluje pronájem předsálí a výčepu v KD Beseda na pořádání Valné hromady SDH Dačice ve výši 950 Kč
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1443/56/RM/2016 Plán investičních akcí pro rok 2017
I. Rada města schvaluje plán investičních akcí pro rok 2017 realizovaných bez podmínky poskytnutí dotace tak, jak byly projednány v radě města.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1444/56/RM/2016 Dotaz člena pracovní skupiny pro Strategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025
I. Rada města schvaluje odpověď pro člena pracovní skupiny pro Strategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 zastupitele Pavla Antonů tak jak je uvedena v příloze tohoto usnesení
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta