Obsah

USNESENÍ 64.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.1.2017 v zasedací místnosti rady

1597/64/RM/2017 Vyhodnocení VZ na projektovou dokumentaci - Výstavba sportovní haly Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "B.02.21 Výstavba sportovní haly Dačice" uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky uchazeči  f-plan, spol. s r.o. , IČ 26089297,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem f-plan, spol. s r.o. , IČ 26089297, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 905 750 Kč včetně DPH.

II. Rada města pověřuje

starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - f-plan, spol. s r.o. , IČ 26089297.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1598/64/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 776,00 tis. Kč, financování 776,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta