Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/73

USNESENÍ 73.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.4.2017 v zasedací místnosti rady
1767/73/RM/2017 VZ - B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. členy komise pro otevírání obálek, hodnotící komise a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami".
 3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1768/73/RM/2017 Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci akce ,,Naučný okruh pro děti v Kázku''
I. Rada města schvaluje uzavření dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 347.270,- Kč na realizaci akce "Naučný okruh pro děti v Kázku".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na realizaci akce "Naučný okruh pro děti v Kázku".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1769/73/RM/2017 Přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na realizaci akce "Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213"
I. Rada města schvaluje přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na realizaci akce "Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213" ve výši 400.000,- Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1770/73/RM/2017 Vyhodnocení VZ - D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice" uvedený v přiloženém Protokolu o jednání hodnotící komise,
 2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce s názvem "D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice" uchazeči STAVING, Studená, spol. s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená, IČO 48202258,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností STAVING, Studená, spol. s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená, IČO 48202258, s nabídkovou cenou 12 238 066,54 Kč bez DPH (vč. rezervy ve výši 500 000,00 Kč) a s termínem dokončení do 16. 11. 2017.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností STAVING, Studená, spol. s.r.o., Jiráskova 69, 378 56 Studená, IČO 48202258,
 2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
 3. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1771/73/RM/2017 Žádost o zřízení přípravné třídy ZŠ
I. Rada města neschvaluje zřízení přípravné třídy v Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213 na šk. rok 2017/18.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1772/73/RM/2017 Plánovací smlouva ZTV Nivy I
I. Rada města schvaluje uzavření plánovací smlouvy dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem plánovací smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru