Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/74

USNESENÍ 74.zasedání rady města Dačice
konané dne 26.4.2017 v zasedací místnosti rady
1773/74/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Fest Band Dačice 2017
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč na realizaci projektu Fest Band Dačice 2017 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1774/74/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Za dačickou kostku cukru 2017
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu Za dačickou kostku cukru 2017 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1775/74/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačické kejklování 2017
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 17.000 Kč na realizaci projektu Dačické kejklování 2017 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1776/74/RM/2017 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Fest Band Dačice 2017
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Fest Band Dačice 2017 ve výši 15.000 Kč uzavíranou mezi Nadací Život umělce na straně poskytovatele a Městem Dačice na straně příjemce.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1777/74/RM/2017 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Za dačickou kostku cukru
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt Za dačickou kostku cukru 2017 ve výši 29.000 Kč uzavíranou mezi Nadací Život umělce na straně poskytovatele a Městem Dačice na straně příjemce.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1778/74/RM/2017 Pronájem nebytových prostor v KD Beseda - Baby apatika, s.r.o.
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu Beseda, Palackého nám. čp. 4, místnost č. 2 o výměře 48,26 m2 s Baby apatyka s.r.o., se sídlem Masarykova 975, 373 41  Hluboká nad Vltavou, IČ: 28095651, za účelem podnikání.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu Beseda, Palackého nám. čp. 4, místnost č. 2 o výměře 48,26 m2 s Baby apatyka s.r.o., se sídlem Masarykova 975, 373 41  Hluboká nad Vltavou, IČ: 28095651.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1779/74/RM/2017 Výpůjčka nebytových prostor pro DS Tyl Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce místnosti č. 3 a místnosti č. 4 ve 3. NP budovy čp. 4 na Palackého náměstí v Dačicích a části plochy garáže v budově čp. 5 na Palackého náměstí s DS Tyl Dačice, kterou budou tyto prostory včetně společně užívaného sociálního zařízení ve 3. NP a nezbytných přístupových cest poskytnuty DS Tyl Dačice do výpůjčky  na dobu neurčitou pro činnost DS Tyl Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce místnosti č. 3 a místnosti č. 4 ve 3. NP budovy čp. 4 na Palackého náměstí v Dačicích a části garáže v budově čp. 5 na Palackého náměstí v Dačicích s DS Tyl Dačice, kterou budou tyto prostory včetně společně užívaného sociálního zařízení ve 3. NP a nezbytných přístupových prostor poskytnuty DS Tyl Dačice do výpůjčky na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1780/74/RM/2017 Pronájem nebytových prostor v KD Beseda - Jiří Kepeň
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu Beseda, Palackého nám. čp. 4, klubovna 5b o výměře 16,12 m2 s osobou uvedenou v usnesení .
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu Beseda, Palackého nám. čp. 4,  klubovna 5b o výměře 16,12 m2 s osobou uvedenou v usneseníva 222/V, 380 01  Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1781/74/RM/2017 Pronájem nebytových prostor v KD Beseda - Miloš Nevrkla
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu Beseda, Palackého nám. čp. 4, místnost č. 1 o výměře 46,22 m2 s p. Milošem Nevrklou, Dolní Němčice 89, 380 01  Dačice, IČ: 43866409.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu Beseda, Palackého nám. čp. 4, místnost č. 1 o výměře 46,22 m2 s  pronajímatelem p. Milošem Nevrklou, Dolní Němčice 89, 380 01  Dačice, IČ: 43866409. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1782/74/RM/2017 Pronájem bytu č. 6, čp. 209/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 6 o velikosti 2+1 v ul. B. Němcové 209/V, Dačice s paní ░░░░ do 31. 7. 2017 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 6, v ul. B. Němcové 209/V, Dačice s paní ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1783/74/RM/2017 Pronájem místnosti č. 126 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní  ░░░░, na pronájem místnosti č. 126 o ploše 17,15 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou, pro provoz nehtového studia, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.190,- Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 1. 2018 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s paní  ░░░░, na pronájem místnosti č. 126 o ploše 17,15 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou, pro provoz nehtového studia, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.190,- Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 1. 2018 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1784/74/RM/2017 Výpověď z nájmu bytu 211/V - 5 a nabídka veřejnosti
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 5, o velikosti 2+1, v bytovém domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích s ░░░░ ke dni 31. 05. 2017 a nabídku volného bytu veřejnosti.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu na byt č. 5, o velikosti 2+1, v bytovém domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích s ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1785/74/RM/2017 Pronájem místnosti č. 145 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou db distribution s.r.o., sídlem Pražská 777, 252 64 Velké Přílepy, na pronájem místnosti č. 145 o ploše 16,91 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou, pro provozování internetového obchodu, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.130,- Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 1. 2018 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s firmou db distribution s.r.o., sídlem Pražská 777, 252 64 Velké Přílepy, na pronájem místnosti č. 145 o ploše 16,91 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 5. 2017 na dobu neurčitou, pro provozování internetového obchodu.

III. Rada města souhlasí se zřízením sídla firmy db distribution s.r.o., v budově čp. 15/II v Antonínské ulici v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1786/74/RM/2017 Pronájem garáže č. 10 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 10, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s Kateřinou Freyovou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 10 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s paní ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1787/74/RM/2017 Výměna bytu č. 5, 162/V za byt č. 6, 304/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 5, 162/V ul. Tř. 9. května, o velikosti 4+1, uživatel ░░░░, za byt č. 6, 304/I ul. Bratrská, o velikosti 1+1, volný po pí ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 5. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na  byt č. 6, 304/I ul. Bratrská s paní ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1788/74/RM/2017 Pronájem zahrady u domu 162/V v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 1238, díl - f výměře 10 m2 u bytového domu 162/V ul. Třída 9. května v Dačicích s panem ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 5. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 1238, díl - f o výměře 10 m2 u bytového domu 162/V ul. Třída 9. května v Dačicích s panem ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1789/74/RM/2017 Nabídka bytu 87/II - 4 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 4 o velikosti 3+1, v ul. U Nemocnice č. p. 87/II v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 56 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 7. - do 30. 9. 2017 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1790/74/RM/2017 Povolení podnájmu a udělení souhlasu k umístění provozovny v čp. 221/I
I. Rada města schvaluje

  1. podnájem nebytových prostor - malé společenské místnosti č. 122 o ploše 46,67 m2 a sociálního zařízení o ploše 14,25 m2 v nové přístavbě DPS čp. 221/I v Bratrské ulici v Dačicích Mgr. ░░░░ dle zákona č. 89/2012 Sb., § 2215,  pro společnou činnost s Mgr. ░░░░ tj. poskytování odborného poradenství insolvenčního správce pro veřejnost, na dobu neurčitou s tím, že pokud bude ukončena nájemní smlouva s  Mgr. ░░░░, skončí i podnájem Mgr. ░░░░.
  2. vydání souhlasu k umístění provozovny insolvenčního správce Mgr. ░░░░ na adrese Bratrská 221/I, 380 01 Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1791/74/RM/2017 Grantový program THK na rok 2017 - ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje účast Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2017. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního fondu školy tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru na realizaci některého z uvedených projektů (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. v rámci grantového programu THK na rok 2017, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1792/74/RM/2017 Grantový program THK na rok 2017 - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje účast Mateřské školy Dačice v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2017. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z finančních prostředků získaných z úplaty za předškolní vzdělávání.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru na realizaci uvedeného projektu (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. v rámci grantového programu THK na rok 2017, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1793/74/RM/2017 Prázdninový provoz v MŠ Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin (červenec a srpen 2017) dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1794/74/RM/2017 Použití prostředků rezervního fondu a fondu investic - ZŠ ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

  1. použití prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 na dofinancování kopírovacího stroje ve výši 14.676 Kč.
  2. použití prostředků rezervního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7 na pořízení 38 šatních skříněk ve výši 86.050,40 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1795/74/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 10/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 v těchto objemech: příjmy 623.412,50 Kč, výdaje 572.944,50 Kč, financování -50.468,50 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1796/74/RM/2017 Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů - Kontejnerové stání Lipolec a Chlumec
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů umístěných v místních částech Lipolec a Chlumec.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů umístěných v místních částech Lipolec a Chlumec. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1797/74/RM/2017 Vypořádání obdržené námitky - D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
I. Rada města schvaluje nevyhovět obdržené námitce účastníka  INEX Moravské Budějovice, s.r.o. v souladu s přiloženým návrhem Rozhodnutí zadavatele o námitkách v rámci akce "D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice".
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Rozhodnutí zadavatele o námitkách v rámci akce "D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice", které je uvedeno v příloze tohoto přednesu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1798/74/RM/2017 Schůze v místních částech - 2017
I. Rada města schvaluje zápis požadavků z veřejných schůzí v místních částech města Dačice konaných v roce 2017 a navržený způsob jejich realizace, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1799/74/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice (177)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy - kabelového vedení NN, kabelového pilíře a uzemnění NN na pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, požární zbrojnice - přípojka NN", spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1800/74/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 908/1 v k. ú. Malý Pěčín (152)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku  p. č. 908/1 v k. ú. Malý Pěčín pro stavbu "Malý Pěčín, Hofhanzlová - kabelové vedení NN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 908/1 v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1801/74/RM/2017 Smlouva o právu zřídit stavbu na cizím pozemku p. č. 1492 v k. ú. Dačice (96)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1492 v k. ú. Dačice, mezi společností Stomacentrum Za Lávkami s.r.o., sídlem Valchařská 1642/11a, 614 00 Brno - Husovice jako stavebníkem a investorem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, vztahující se k právu stavebníka, provést vybudování nového sjezdu - zpevněné plochy na části výše uvedeného pozemku v rámci stavební akce "Novostavba zubní ordinace na pozemku p. č. 1494/2 a p. č. 1495 v k. ú. Dačice", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1802/74/RM/2017 Pronájem části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice o výměře 400 m2 společnosti SATES Čechy s.r.o., se sídlem Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654, za účelem zřízení staveniště pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček - II. etapa", za podmínek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1803/74/RM/2017 Pronájem pozemků v k. ú. Velký Pěčín (77)
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín, a to pozemku p. č. 555 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 167 m2 a pozemku p. č. 204/20 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 405 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1804/74/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 28/2 v k. ú. Borek u Dačic (120)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Borek u Dačic, a to části pozemku p. č. 28/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 12 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1805/74/RM/2017 A.01.22. Směna pozemků v k. ú. Dačice "Studie parkoviště Dačice III" (20)
I. Rada města ruší usnesení č. 1589/63/RM/2017.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu s finančním vyrovnáním ve prospěch druhého směňujícího pana ░░░░, a to takto:
- pozemky v k. ú. Dačice p. č. 1671/1 o výměře 188 m2, p. č. 1672 o výměře 246 m2, p. č. 1673/2 o výměře 272 m2 a  dílu "a" o výměře 11 m2, odděleného z pozemku p. č. 1553 na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2763-7971/2017, ve výlučném vlastnictví pana ░░░░

směnit za
- pozemky v k. ú. Dačice p. č. 2155/2 o výměře 13 m2, p. č. 2155/1 o výměře 11 m2, p. č. 2154 o výměře 14 m2, p. č. 2156 o výměře 31 m2, p. č. 2157 o výměře 36 m2, p. č. 2158 o výměře 33 m2, p. č. 2159 o výměře 33 m2, p. č. 2160 o výměře 34 m2, pozemku p. č. 2837/21 o  výměře 418 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2763-7971/2017 z pozemku p. č. 2837/5, pozemku p. č. 2152/2 o výměře 34 m2, a pozemku p. č. 2152/3 o výměře 29 m2, oddělených  na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2750-7911/2016 z pozemku p. č. 2152 ve výlučném vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1806/74/RM/2017 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení hmotného majetku s pořizovací cenou je vyšší než Kč 10 000,- uvedeného v příloze tohoto přednesu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1807/74/RM/2017 Poskytnutí finančního daru pro HZS Jihočeského kraje
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru městem Dačice ve výši 3.000,-Kč  ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835. Dar bude použit na pořádání krajské soutěže v požárním sportu na požární stanici J. Hradec konané 9. 6. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru