Obsah

USNESENÍ 79.zasedání rady města Dačice
konané dne 29.5.2017 v zasedací místnosti rady

1854/79/RM/2017 Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích

I. Rada města schvaluje

  1. přidělení veřejné zakázky s názvem "Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích" uchazeči SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599.
  2. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta