Obsah

USNESENÍ 81.zasedání rady města Dačice
konané dne 16.6.2017 v zasedací místnosti rady
1893/81/RM/2017 Příspěvek Nadace Agrofert - Nákup automobilu pro SDH Dačice
I. Rada města bere na vědomí informaci o průběhu financování příspěvku z Nadace Agrofert na nákup dopravního automobilu pro SDH Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1894/81/RM/2017 Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy - Výstavba Sportovní haly Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy s Provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s. na akci "B.02.21 Výstavba Sportovní haly Dačice".
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy s Provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce a.s. na akci "B.02.21 Výstavba Sportovní haly Dačice". 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1895/81/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 14/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2017 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1896/81/RM/2017 Návrh na pořízení změny č. 3 ÚP Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zadání změny č. 3 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


1897/81/RM/2017 Návrh na projednání požadavků uplatněné po termínu projednávání změny č. 3 ÚP Dačice jako součást "Návrhu na pořízení změny č. 3 ÚP Dačice"
I. Rada města schvaluje zařazení těchto požadavků do zadání změny č. 3 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta