Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/83

USNESENÍ 83.zasedání rady města Dačice
konané dne 14.17.2017 v zasedací místnosti rady1945/83/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 16/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2017 v těchto objemech: příjmy 70.000,00 Kč, výdaje 70.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1946/83/RM/2017 Vyhodnocení VZ - B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" uvedený v přiložené Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" společnosti Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489, 392 01 Soběslav, IČO 45021309,
  3. uzavření Smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489, 392 01 Soběslav, IČO 45021309 s nabídkovou cenou 41 999 808 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 29. 6. 2018.

II. Rada města pověřuje

  1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489, 392 01 Soběslav, IČO 45021309,
  2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru