Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/84

USNESENÍ 84.zasedání rady města Dačice
konané dne 26.7.2017 v zasedací místnosti rady


1947/84/RM/2017 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce ,,Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích''

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 792 974,- Kč na realizaci akce ''Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích''.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, uzavírané se Státním fondem životního prostředí ČR, na realizaci akce ''Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích''.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1948/84/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 17/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2017 v těchto objemech: příjmy 5.119.231,00 Kč, výdaje 1.254.197,00 Kč, financování - 3.865.034,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1949/84/RM/2017 B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo - zrušení ZŘ
I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1950/84/RM/2017 VZ - "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (2. vyhlášení)"

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (2. vyhlášení)" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (2. vyhlášení)".
  3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (2. vyhlášení)".
  4. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (2. vyhlášení)".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1951/84/RM/2017 Jmenování vedoucí finančního odboru
I. Rada města jmenuje Ing. Barboru Hudziecovou, bytem Mosty 43, Kunžak, vedoucí finančního odboru na dobu neurčitou s platností od 1. 8. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
2
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru