Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/108

USNESENÍ 108.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.5.2018 v zasedací místnosti rady


2566/108/RM/2018 Vyhodnocení VZ - A.04.06 Kanalizační sběrač Toužín

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Kanalizační sběrač Toužín" uvedený v přiložené Písemné zprávě o  hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "Kanalizační sběrač Toužín" účastníku ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČO: 26026279,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČO: 26026279 s nabídkovou cenou 2 895 895,37 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 10. 10. 2018.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČO: 26026279,
 2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2567/108/RM/2018 Vyhodnocení VZ - A.03.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín" uvedený v přiložené Písemné zprávě o  hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín" účastníku STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 s nabídkovou cenou 3 309 464,00 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 27. 9. 2018.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744,
 2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


 

2568/108/RM/2018 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 10. kolo (77)

I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 10. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/19,  2945/23,  2945/24, 2945/26 a 2945/41, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru